Університет Туган-Барановського знає: спеціальність 035 «Філологія» (ВІДЕО)

Кафедра іноземної філології, українознавства та соціально-правових дисциплін Університету Туган-Барановського забезпечує підготовку та підвищення кваліфікації фахівців усіх ступенів вищої освіти (ступінь «Бакалавр», «Магістр», ступінь «Доктор філософії») та викладання дисциплін, пов’язаних з іноземними та українською мовами, а також гуманітарних, загально-наукових та правових дисицплін для всіх спеціальностей Університету.

Кафедра забезпечує підготовку фахівців за спеціальністю 035 «Філологія», спеціалізація 035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська). Детальніше про це – у ВІДЕО.

Читайте також: Освітня програма «Мова та література (англійська, німецька). Переклад»

 

235 разів прочитано