Університет знає

Університет Туган-Барановського знає: атестаційні екзамени

Для випускників атестаційні екзамени – це надзвичайно важливий момент, адже вони перед членами екзаменаційних комісій повинні підтвердити рівень здобутих в Університеті теоретичних знань та практичних умінь. Цьогоріч в ННІ економіки, управління та адміністрування цикл проведення атестаційних екзаменів розпочався з 27.01.2021 року із складання іспиту здобувачами ВО заочної форми здобуття освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», далі 29.01.2021 року – іспит складали здобувачі ВО спеціальності 075 «Маркетинг».

Екзаменаційна комісія у складі заступника голови, директора ННІ економіки, управління та адміністрування Нєізвєстної О.В, завідувача кафедри фінансів, обліку та оподаткування Шендригоренко М.Т., завідувача кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування Іванової Н.С., оцінювала теоретичну підготовку студентів, їх практичні навички і вміння та здатність застосовувати їх у фаховій діяльності у галузі фінансів, банківської справи та страхування.

Екзаменаційна комісія у складі заступника голови, директора ННІ економіки, управління та адміністрування Нєізвєстної О.В, доцента кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування Карабази І.А., доцента кафедри маркетингу , менеджменту та публічного адміністрування Шамріна Р.В. оцінювала теоретичну підготовку студентів, їх практичні навички і вміння та здатність застосовувати їх у фаховій діяльності у галузі маркетингу.

Вітаємо випускників освітнього ступеня «бакалавр» з успішним складанням атестаційного екзамену! Життя готує ще багато різноманітних екзаменів та випробувань, які ми вам бажаємо скласти на “відмінно”! До зустрічі в аудиторіях після вступу на магістерські програми!

396 разів прочитано