ДонНУЕТ вітає

Університет Туган-Барановського ще раз вітає переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 2019-2020

ЩЕ РАЗ ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦІВ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ У 2019/2020 Н.Р.

Відповідно до наданої Інститутом модернізації змісту освіти інформації щодо узагальнення підсумків Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей (далі – Конкурс) у 2019/2020 навчальному році (лист від 04.03.2021 року № 22.1/10-482) другий тур Конкурсу проводився з 134 галузей знань, спеціальностей (спеціалізацій) на базі 98 закладів вищої освіти.

Як і у попередні роки, 2020 року студенти Університету Туган-Барановського взяли активну участь у Конкурсі: у 2-му турі було представлено 21 наукову роботу, 11 робіт (52%) отримали призові місця (отримано дипломи І, ІІ та ІІІ ступеня):

  • Лядська В., група ОО-17, тема “Облік людського капіталу”, керівник – Штик Ю.В., доцент кафедри обліку та аудиту (диплом І ступеня);
  • Настіч А., Ковган А., група ТУР-16, тема “Вплив фестивального туризму на туристичний імідж Дніпровського регіону”, керівник – Богатирьова Г.А., доцент кафедри туризму та країнознавства (дипломи ІІ ступеня);
  • Кваско Ю., група ТУР-16, тема “Оцінка стану транспортної інфраструктури України для потреб туризму”, Чоботар А., група ЕК-19 ма, тема “Цифрова економіка”, керівник – Ніколайчук О.А., зав. кафедри технології в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва (дипломи ІІ ступеня);
  • Чепурнова А., група МЕВ-19 ма, тема “Продовольча безпека України та Польщі: компаративний аналіз, принципи управління, використання досвіду та співробітництва”, керівник – Чернега О.Б., в.о.ректора (диплом ІІ ступеня);
  • Філімонцева І., ГРС-17, тема “Етно-готель «Сорочинці» як частина тренду українського етнотуризму”, керівник – Слащева А.В., доцент кафедри технології в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва (диплом ІІ ступеня);
  • Бадіца А., група ЕК-18, тема “Венчурне підприємство як механізм управління інноваційними інвестиціями”, керівник – Приймак Н.С., доцент кафедри маркетингу, менеджменту та публічного управління (диплом ІІІ ступеня);
  • Бойко В., група ЕК-17, тема “Мікрокредитування як інструмент розвитку національних економік”, Шерстюк К., група МЕВ-19 ма, тема “Імпакт-інвестування та його вплив на розвиток бізнесу та суспільства”, керівник – Бочарова Ю.Г., зав. кафедри економіки та міжнародних економічних відносин (дипломи ІІІ ступеня);
  • Шокер Р., група ФІН-19 ма, тема “Формування ресурсного потенціалу механізму фінансової безпеки підприємства”, керівник – Слободянюк Н.О., професор кафедри фінансів та банківської справи (диплом ІІІ ступеня).

Ще раз вітаємо переможців, їх керівників та бажаємо натхнення, наукових здобутків та успіхів у наступному Конкурсі 2020/2021 навчального року!

Нагадаємо, що відповідно до наказу МОНУ від 24.11.2020 р. № 1457 “Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2020/2021 навчальному році” ДонНУЕТ визначено базовим закладом вищої освіти з проведення 2-го туру конкурсу зі спеціалізації “Антикризовий менеджмент” (голова оргкомітету з проведення конкурсу – Іванова Н.С., докт. екон. наук, доцент, завідувач кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування).

361 разів прочитано