Університет Туган-Барановського представляє: освітня програма «Міжнародні економічні відносини»

Освітня програма «Міжнародні економічні відносини» першого (бакалаврського) рівня в Університеті Туган-Барановського відкриває перед Вами всі двері не тільки в Україні, але й за кодоном.

Програма має практичну спрямованість та передбачає підготовку фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі й практичні проблеми у сфері міжнародних відносин. Випускники програми отримують фундаментальну теоретичну підготовку, практичні знання та навички, розвинені мовні компетентності, що робить їх конкурентоспроможними не лише на ринку праці України, але й на міжнародному ринку праці.

«Вибір освітньо-професійної програми «Міжнародні економічні відносини» першого бакалаврського рівня – це правильний та впевнений крок у світле, забезпечене та щасливе майбутнє, це можливість поєднати розвиток мовних компетентностей з економічною та професійною підготовкою, що значно розширює перелік результатів навчання і, як наслідок, перспективи працевлаштування.

Приєднуйтеся до ліги успішних людей!» –

Гарант освітньої програми

д.е.н., професор кафедри економіки та міжнародних економічних відносин

Тетяна Кожухова

 

 

СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

На 1-му курсі Ви отримаєте ґрунтовну загальноосвітню підготовку, зможете розвинути свої мовні, комунікативні та математичні навички, отримаєте настанови щодо Вашого становлення як дослідника та члена академічної спільноти, почнете опанування економічних наук.

На 2-му курсі Ви продовжите опанування економічних наук, удосконалення своїх мовних та комунікативних навичок, у т.ч. і з другої іноземної мови, почнете вивчення професійних дисциплін, а також отримаєте можливість визначити свою індивідуальну освітню траєкторію та формувати персональний портфель компетентностей.

На 3-му та 4-му курсах Ви продовжите своє становлення як фахівця із міжнародних економічних відносин, зможете вдосконалити мовні та комунікативні навички, сформуєте індивідуальну освітньою траєкторію, отримаєте можливість пройти практику на українських підприємствах, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, у міжнародних компаніях. Крім того, на 4-му курсі Ви зможете взяти участь у численних факультативах, сертифікатних і тренінгових програмах, продемонструвати отримані вміння та навички у процесі підготовки кваліфікаційної роботи.

ПРОЦЕДУРА ВСТУПУ

Із детальною інформацією про процедуру набору 2021 та переліком конкурсних предметів для вступу на навчання ви можете ознайомитися на сторінці Приймальної комісії Університету Туган-Барановського http://vstup.donnuet.edu.ua/

292 разів прочитано