Університет Туган-Барановського представляє: освітня програма «Галузеве машинобудування»

Освітня програма «Галузеве машинобудування» першого (бакалаврського) рівня в Університеті Туган-Барановського має практичну спрямованість та передбачає поглиблене вивчення обладнання харчової промисловості та їх складових з використанням сучасних технологій та засобів автоматизованого проектування.

«В умовах ринкової конкурентоспроможності підприємства змушені не тільки забезпечувати безпеку проведення виробничих процесів, а й постійно підвищувати їх ефективність, контролюватися такі показники, як якість виробленої продукції та екологічність. Фахівці кафедри загальноінженерних дисциплін та обладнання Університету Туган-Барановського забезпечують високий рівень підготовки спеціалістів, здатних удосконалювати технологічні процеси та обладнання переробної та харчової промисловості, застосовуючи сучасні методи проектування», – доцент кафедри загальноінженерних дисциплін та обладнання, Гарант освітньої програми, Людмила Цвіркун.

СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ в Університеті Туган-Барановського.

За допомогою програми «Галузеве машинобудування» ви можете навчитися забезпечувати безперервне функціонування лінії виробництва харчової продукції засобами автоматизованих систем управління; удосконалювати технологічні процеси та обладнання переробної та харчової промисловості, застосовуючи сучасні методи проектування.

На 1-му курсі навчання ви отримаєте ґрунтовну загальноінженерну підготовку, яка сприяє розвитку наукового світогляду, творчих і лідерських здібностей, критичного мислення, проектного та конструкторського бачення, особистісно-професійних якостей.

На 2-му та 3-му курсах ви поглибите свої знання, вміння та навички. Ви будете обирати 25% дисциплін професійного характеру та створите свій унікальний освітній профіль, а також матимете змогу взяти участь у численних тренінгових програмах, зможете пройти практику на підприємствах харчової промисловості. Ви матимете можливості для розвитку практичних навичок за рахунок вирішення завдань наближених до майбутньої професійної діяльності у сфері харчової промисловості та відвідування наукових гуртків.

На 4-му курсі в Університеті Туган-Барановського ви можете попрактикуватися на регіональних підприємствах харчової промисловості; отримати навички конструкторської діяльності, проектування та оцінювання; удосконалити умінні розробляти та обслуговувати обладнання харчової промисловості.

ПРОЦЕДУРА ВСТУПУ

Із детальною інформацією про процедуру набору 2021 та переліком конкурсних предметів для вступу на навчання ви можете ознайомитися на сторінці Приймальної комісії Університету Туган-Барановського http://vstup.donnuet.edu.ua/

467 разів прочитано