Університет Туган-Барановського інформує: «Скринька довіри»

Університет Туган-Барановського керується принципом «нульової толерантності» до будь-яких проявів корупції. Університет вживає всіх передбачених законодавством заходів щодо запобігання, виявлення та протидії корупції і пов’язаними з нею діями (практиками).

У нашій діяльності Університет Туган-Барановського керується своїми внутрішніми положеннями – це Положення про Раду з питань запобігання та виявлення корупційних правопорушень, це і Положення про запобігання та врегулювання потенційного та реального конфлікту інтересів діяльності працівників ДонНУЕТ. Ці документи сформовані безпосередньо на основі чинного законодавства та Конституції України. Також ми регулюємо в своїй діяльності Закон України про запобігання корупції. Ще користуємося рекомендаціями Національного агентства з питань запобігання корупції.

Про функціонування антикорупційного органу в Університеті розказує Янковський Валерій Андрійович, Голова Ради з питань запобігання та виявлення корупційних правопорушень:

Одним із методів, щодо запобігання або виявлення корупції в закладі, є функціонування «Скриньки довіри», що знаходиться на 1 поверсі нашого Університету. Тут анонімно можна залишити факт, про виявлення корупційних дій чи повідомлення, коли було зафіксовано будь-який прояв корупції».

«Нашою Радою здійснюється моніторинг 2 рази на рік – після кожної сесії. Якщо раптом будуть виявлені факти прояву корупційних правопорушень, наш колегіальний орган діє згідно своїх внутрішніх положень. Тоді, відповідно до чинного законодавства, ми врегульовуємо всі ці питання.

Також, окрім «Скриньки довіри» у нас є інший засіб комунікації – електронна пошта yankovskiy@donnuet.edu.ua. Ви завжди можете звернутися зі своїм листом, у разі виявлення якихось корупційних проявів. Ми завжди реагуємо на всі ці звернення», – додав Валерій Янковський.

352 разів прочитано