Університет Туган-Барановського інформує: як адаптуватися до студжиття

Університет Туган-Барановського, один з найстаріших навчальних закладів в Україні, відомий далеко за межами країни своїми освітніми, науковими і культурними традиціями. Заснований у 1920 р.

  • Кілька слів про структуру Університету Туган-Барановського. В  Університеті прийнято називати керівника університету – ректором. В.О. РЕКТОРА – Чернега Оксана Богданівна, д.е.н., професор.
  • Університет складається з навчально-наукових інститутів, які здійснюють підготовку студентів і аспірантів за відповідними спеціальностями. Навчально науковий інститут очолює директор.
  • Директор навчально-наукового інституту економіки, управління та адміністрування, на який Вам випала честь вступити – Нєізвєстна Олена Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент.
  • До складу навчально-наукового інституту економіки, управління та адміністрування входять кафедри і лабораторії.

Що є традиційним в Університеті Туган-Барановського?

В традиціях університету оперативне інформування студентів про події динамічного університетського життя. Щоб бути у курсі справ, відвідуй:

Ціла низка традицій склалася в сфері студентського дозвілля. Ти можеш стати учасником, а з часом організатором таких наймасовіших щорічних заходів, як «Посвята у першокурсники», з творчим конкурсом «Візитка першокурсника», Фестиваль студентської самодіяльності «Студентська весна», Студентські спартакіади та багато інших!

Чим відрізняється навчання в університеті від шкільного?

  • Навчання в університеті суттєво відрізняється від шкільного і потребує від тебе певної перебудови вже сформованих стереотипів учбової діяльності, нових умінь та навичок.
  • Система оцінювання прийнята в Університеті називається модульно-рейтинговою. Твоя підсумкова оцінка знань з навчальної дисципліни є результатом накопичення поточних оцінок впродовж семестру. З усіх курсів, які у вас викладаються, ти маєш отримати від Робочу програму чи Силабус, де чітко вказано розподіл балів по заняттям та формам роботи. Отже, на відміну від школи, ти спільно з викладачем маєш бачити перспективу та слідкувати за процесом накопиченням балів впродовж семестру.

  • Лекції, семінари, лабораторні, практичні – це типові для університету форми занять. Готуючись до семінарського чи практичного заняття, пам’ятай, що відповідь у формі переказу прочитаного тексту «від і до» з підручника не відповідає університетському рівню. Від студента вимагається творче переосмислення матеріалу посібників, аналіз першоджерел та додаткової літератури, вироблення власної точки зору.
  • Головне, чому вам потрібно навчитися, щоб навчання було успішним – працювати самостійно з лекційним матеріалом, готуватися до семінарських та практичних занять, до заліків та екзаменів, виконувати науково-дослідну роботу, писати реферати та доповіді.

  • В Університеті не викладач ходить за студентом, а зацікавлений у поглибленні знань чи проясненні незрозумілих питань студент має сам звертатися до викладача за консультацією. Кожен викладач має чітко визначений день і години для індивідуальних чи групових консультацій. Обов’язково з’ясуй у викладача час, коли ти можете отримати консультацію.

Бажаємо успіхів! Нехай твоє студентське життя буде яскравим та насиченим!

538 разів прочитано