ДонНУЕТ знає

Університет Туган-Барановського готується до сесії

Підготовка до екзаменаційної сесії в умовах пандемії.

Студенти спеціальності 242 «Туризм» (група ТУР-17) вивчають дисципліну «Курортна справа», що супроводжується захистом мультимедійних презентацій наприкінці року. Студентська молодь створила та захистила власні проекти. Захист презентацій та виступ яскраво продемонстрували якісний рівень оволодіння студентами теоретичними та практичними знаннями з основ курортної справи.

412 разів прочитано