ДонНУЕТ знає

Облаштування лабораторії в Університеті Туган-Барановського (ВІДЕО)

Облаштування нової лабораторії кафедри загальноінженерних дисциплін та обладнання Університету Туган-Барановського. Розпочався І етап облаштування лабораторії для освітньої програми «Холодильні машини і установки».

Кафедра загальноінженерних дисциплін та обладнання забезпечує викладання дисциплін фізико-математичного напрямку, інформаційних технологій для всіх спеціальностей Університету.

Кафедра є випусковою та забезпечує підготовку та підвищення кваліфікації фахівців усіх ступенів вищої освіти (ступінь «Бакалавр», «Магістр») за спеціальностями:

  • 133 «Галузеве машинобудування»
  • 142 «Енергетичне машинобудування»

Далі буде!

400 разів прочитано