у школі

Університет Туган-Барановського активно співпрацює із школами Кривого Рогу

ДонНУЕТ активно співпрацює із загальноосвітніми закладами м. Кривий Ріг.

У рамках договорів про співробітництво Університету Туган-Барановського із загальноосвітніми школами, гімназіями, ліцеями міста Кривий Ріг професорсько-викладацький склад ДонНУЕТ систематично проводить відкриті уроки, презентації тощо для школярів. 

Так, викладачами кафедри економіки та міжнародних економічних відносин (Бочарова Ю.Г., Яковенко Ю.В.), маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування (Шаповалова І.В.), загальноінженерних дисциплін та обладнання (Перекрест В.В.) було проведено низку уроків у загальноосвітніх школах №72 та №124. 

Дякуємо керівникам і вчителям загальноосвітніх шкіл №72, № 124 за надану можливість спілкування із школярами, сподіваємось на подальшу продуктивну та плідну співпрацю. 

 

463 разів прочитано