Записи

Університет Туган-Барановського вітає з Днем туризму

Університет Туган-Барановського інформує: 27 вересня відзначається Всесвітній день туризму.

Це свято кожного, хто хоч раз відчув себе мандрівником, вибравшись з щоденної буденної суєти на берег річки, в ліс, в поле або в інші місця, якими так багата наша земля! І, звичайно ж, це свято тих, хто безпосередньо зайнятий у сфері туристичного бізнесу: працівників туристичних компаній, музейних працівників, керівників і персоналу готельних комплексів – усіх, хто професійно забезпечує комфортний і безпечний відпочинок.

Читайте також: Університет Туган-Барановського інформує: фото-альманах 2021

Вітаємо кафедру туризму та країнознавства Університету Туган-Барановського, студентів освітньої-програми “Туризм” та кожного, хто любить подорожувати та відкривати для себе світ!

Опитування магістрів ОП «Туризм» Університету Туган-Барановського

Опитування здобувачів ОП Туризм другого (магістерського) рівня вищої освіти щодо індивідуальної освітньої траєкторії та реалізації права на вибір навчальних дисциплін.

Результати опитування здобувачів ОП Туризм другого (магістерського) рівня вищої освіти щодо індивідуальної освітньої траєкторії та реалізації права на вибір навчальних дисциплін, проведеного 22.03-02.04.2021 свідчать про високу задоволеність здобувачів ВО переліком запропонованих дисциплін вільного вибору та зрозумілість процедури вибору дисциплін.

Читайте також: https://donnuet.edu.ua/opytuvannia-mahistriv-op-turyzm-universytetu-tuhan-baranovskoho/

При відповіді на запитання: «Чиї консультації щодо вибору дисциплін вільного вибору були для Вас найбільш корисними?» 68% опитуваних відповіло, що орієнтуються лише на власну думку, 16% – вважають корисними консультацію завідувача кафедри, 16% – консультацію викладачів (рис.2);

Рисунок 2 – Розподіл відповідей здобувачів ВО на питання «Чиї консультації щодо вибору дисциплін вільного вибору були для Вас найбільш корисними?»

 

– 84% студентів зазначили, що їм важлива можливість самостійного вибору дисциплін та 16% надали відповідь «скоріше не важлива»;

– 100% здобувачів задовольняє перелік запропонованих дисциплін вільного вибору та кількість дисциплін вільного вибору, які можливо вивчати протягом семестру;

– 84% респондентів зазначила, що їх повністю задовольняє процедура вибору дисциплін вільного вибору, 16% відповіло «скоріше задовольняє». Разом з тим, пропозицій щодо удосконалення процедури вибору дисциплін не було надано;

– оцінюючи значущість критеріїв, які здобувачі ВО використовують при виборі дисциплін вільного вибору («1» – «не має значення», а «5» – «дуже важливий») найбільш суттєвими виявилися критерії: «Назва дисципліни», «Викладач, який буде вести дисципліну», «Безпосередній зв’язок дисципліни з майбутньою професією» (рис. 3).

Рисунок 3 – Найбільш суттєві критерії, які здобувачі ВО ОП Туризм другого (магістерського) рівня вищої освіти використовують при виборі дисциплін вільного вибору

 

Опитування магістрів ОП «Туризм» Університету Туган-Барановського

Опитування здобувачів ОП Туризм другого (магістерського) рівня вищої освіти щодо індивідуальної освітньої траєкторії та реалізації права на вибір навчальних дисциплін.

Результати опитування здобувачів ОП Туризм другого (магістерського) рівня вищої освіти щодо індивідуальної освітньої траєкторії та реалізації права на вибір навчальних дисциплін, проведеного 22.03-02.04.2021 свідчать про високу задоволеність здобувачів ВО переліком запропонованих дисциплін вільного вибору та зрозумілість процедури вибору дисциплін.

За результатами анкетування встановлено, що:

– 100% здобувачів обізнані про можливість вибору навчальних дисциплін та не мають потреби отримувати додаткову інформацію про можливість їх вибору;

– найбільш поширеними відповідями на питання «Як Ви дізнаєтеся про перелік та зміст дисциплін вільного вибору? (позначте всі варіанти відповіді, що підходять)» були: «Інформація міститься на сайті Університету» (84%) та «Від директора ННІ» (16%) (рис. 1);

Рисунок 1 – Розподіл відповідей здобувачів ВО на питання «Як Ви дізнаєтеся про перелік та зміст дисциплін вільного вибору?»

– 68% студентів орієнтуються лише на власну думку при виборі дисциплін вільного вибору, тоді як 32% здобувачів ВО зверталися за консультацією завідувача кафедри.

Опитування студентів ОП “Туризм” Університету Туган-Барановського

Опитування здобувачів ОП Туризм другого (магістерського) рівня вищої освіти щодо відповідності форм, методів навчання і викладання вимогам студентоцентрованого підходу

 

Результати опитування здобувачів ОП Туризм другого (магістерського) рівня вищої освіти щодо відповідності форм, методів навчання і викладання вимогам студентоцентрованого підходу, проведеного 22.03-02.04.2021 р. свідчать про високий рівень їх задоволеності.

За результатами анкетування встановлено, що:

– переважну більшість здобувачів ВО (80%) повністю влаштовують можливості обирати дисципліни для вивчення, які надає університет (рис. 1);

Рисунок 1 – Розподіл відповідей здобувачів ВО на питання «Наскільки особисто Вас влаштовують можливості обирати дисципліни для вивчення, які надає Університет?»

– 80% опитуваних здобувачів ВО стверджує, що знання, вміння й навички, які отримуються в Університеті є достатніми для їх майбутньої професійної діяльності, 20% опитуваних вважають відповідні знання та вміння скоріше достатніми;

– 80% респондентів стверджує, що їх повністю задовольняє рівень викладання навчального матеріалу на лекціях, відповідно 20% обрали відповідь «скоріше задовольняє»;

– 100% опитуваних студентів зазначило, що їх повністю задовольняє  викладання навчального матеріалу на семінарських і практичних заняттях.

Університет Туган-Барановського інформує: фото-альманах 2021

Співпраця кафедри туризму та країнознавства Університету Туган-Барановського з ГО «Спільнота творчих фотографів» як запорука покращення навчально-методичного забезпечення ОП Туризм

Кафедра туризму та країнознавства Університету Туган-Барановського активно співпрацює з ГО «Спільнота творчих фотографів» міста Кривого Рогу, провідним напрямком діяльності якої є просування та популяризація міста як туристичного напрямку.

Олександр Водолазський, член Національної спілки фотохудожників України та засновник ГО «Спільнота творчих фотографів» у Кривому Розі, презентував фото альбом «Альманах – 2021. Фото Кривий Ріг». В альбомі представлені фотографії фотографів-професіоналів та аматорів, які складають літопис криворізької фотографії.

Передивляючись альбом і спілкуючись з паном Олександром впевнилися, що фотографія на сьогодні стає самостійним чинником життя сучасного міста, розкриває туристичні можливості та особливості промислового центру, дозволяє досягнути гармонійної взаємодії людини й довкілля. Фотоальбом доповнить навчально-методичне забезпечення та сприятиме опанованню дисциплін «Екскурсологія», «Туристичне краєзнавство», «Організація екскурсійної діяльності»», «Спеціалізований туризм» та інших здобувачами вищої освіти спеціальності «Туризм». Саме тому, кафедра туризму та країнознавства ДонНУЕТ замовила для бібліотеки кафедри декілька примірників альманаху.

Випускники Університету Туган-Барановського говорять

Освітня програма «Туризм» Університету Туган-Барановського

«Мої студентські роки були фантастичними. Вже з перших тижнів навчання я зрозуміла, що обрала правильний шлях. Під час навчального процесу, в межах вивчення дисциплін, і в якості позааудиорних заходів ми відвідували безліч екскурсій, провідних підприємств туристичної галузі Кривого Рогу та України, спеціалізовані виставки, ярмарки та фестивалі, брали участь у майстер-класах та тренінгах… »

 

Клименко Ганна

Туризм, випуск 2019 р.