Записи

Університет Туган-Барановського інформує: кредити ЄКТС

В Університеті Туган-Барановського діє в повному обсязі Європейська кредитно-трансферна система.

Облік навчального часу, вагомість дисциплін в навчальному плані та обсяг отриманих знань в Університеті Туган-Барановського оцінюється в умовних одиницях – кредитах. Один кредит відповідає 30 академічним годинам аудиторних занять і самостійної роботи над опануванням навчальної дисципліни.

60 кредитів ЄКТС відповідають навчальному навантаженню повного навчального року.

Для отримання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти студенту необхідно набрати 240 кредитів.

Для отримання другого (магістерського) рівня вищої освіти студенту необхідно набрати 120 кредитів.

Організація навчального процесу в Університеті Туган-Барановського здійснюється відповідно до

Закону України «Про Вищу освіту»

Стандартів та Положень Університету.