Студентське самоврядування в ДонНУЕТ з точки зору викладачів та адміністрації

З метою посилення ролі студентського самоврядування, спрямованого на залучення студентів до життя громади, у рамках реалізації проєкту «Підвищення освітньої та наукової ролі ДонНУЕТ як внутрішньо переміщеного закладу вищої освіти у громаді Донецької області», що фінансується Європейським Союзом, в квітні 2020 р. проведено опитування викладачів та адміністрації ДонНУЕТ щодо участі студентства в управлінні Університетом.

Анонімне опитування у формі онлайн-анкетування за допомогою сервісу Google Форми було здійснено 10-17.04.2020.

В опитуванні взяли участь 46 викладачів та 6 представників адміністрації ДонНУЕТ.

Більшість респондентів (75%) знають про діяльність студенського самоврядування, але тільки 27% стверджують, що існуючої інформації про напрями та результати діяльності достатньо. Невистачає інформації про заходи, які проводяться студентським самоврядуванням, про потреби студентів, функції та можливості студентського самоврядування ДонНУЕТ.

Понад 70% респондентів повністю згодні, що

  • усі студенти ДонНУЕТ мають рівні права та можуть обиратися та бути обраними в робочі, дорадчі, виборні органи студентського самоврядування (76,9%);
  • у ДонНУЕТ створено умови для участі представників органів студентського самоврядування в  органах управління Університетом (71,2%).

Понад 50% респондентів повністю згодні, що адміністрація Університету створює належні умови для діяльності самоврядування, забезпечує його матеріальну та фінансову основу, самоврядування сприяє вирішенню акутальних проблем Університету, соціальному становленню та громадянській активності студентів.

Більшість викладачів схвально ставляться до участі студентів в роботі самоврядування (51,9%), але в той же час вважає, що студентське самоврядування може робити більше для розвитку Університету (59,6%).

Серед напрямів діяльності студентського самоврядування, які є, на думку респондентів, найбільш важливими для Університету, виокремлено: навчальні заходи, заходи, що мають заохочувальний характер (заохочення студентів, які мають наукові, навчальні, спортивні здобутки), розважальні та соціальні заходи.

Опрацювання результатів анкетування продовжується.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Залишити відповідь

509 разів прочитано