Студентів та викладачів Університету Туган-Барановського запрошують на відкриту лекцію

До уваги студентів та викладачів! Відкрита лекція!

Кафедра економіки та міжнародних економічних відносин запрошує всіх бажаючих на відкриту лекцію д.е.н., доцента, завкафедри економіки та міжнародних економічних відносин Бочарової Ю.Г. з дисципліни «Глобалізація економіки та міжнародний інноваційний процес» на тему «Оцінка ринку. Аналіз конкурентів. Нечесні конкурентні переваги», що відбудеться 20 жовтня 2022 року о 12:30-13:50.

Лекція відбудеться у режимі онлайн на платформі Microsoft Teams (https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3acc5efcb1bbf543209e6b6bf0d06b9083%40thread.tacv2/1662013755504?context=%7b%22Tid%22%3a%22ad569d75-f02e-4def-979b-ea5b96b82559%22%2c%22Oid%22%3a%2268f73f36-4dfc-4fa7-a9d6-8a4d75126671%22%7d).

У лекції будуть розглянуті питання оцінки потенціалу масштабування, аналізу конкурентного середовища та портфелю конкурентних переваг стартапу.

113 разів прочитано