Студент-контрактник, є можливість отримати пільговий довгостроковий кредит на навчання!

Шановні здобувачі вищої освіти!

В Університеті оголошено про проведення конкурсу на отримання пільгового довгострокового кредиту для осіб, які навчаються за кошти фізичних або юридичних осіб.

Кількість здобувачів вищої освіти ДонНУЕТ, які можуть отримати пільговий довгостроковий кредит за спеціальностями та формами навчання відповідно до наказу МОН України від 02.08.2019 №1044, наведено у таблиці:

Код та найменування спеціальності Кількість одержувачів кредиту
Денна форма навчання Заочна форма навчання
051 Економіка 1 2
071 Облік і оподаткування 2 1
072 Фінанси, банківська справа та страхування 2 4
073 Менеджмент 4 2
075 Маркетинг 4 1
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 2 5
133 Галузеве машинобудування 2 1
181 Харчові технології 2 5
241 Готельно-ресторанна справа 7 2
242 Туризм 4 2
292 Міжнародні економічні відносини 3 1
Всього 33 26

Процедура та умови пільгового кредитування для здобуття вищої освіти у закладах вищої освіти визначена постановою Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2018 р. № 673 «Про затвердження Порядку пільгового кредитування для здобуття професійно-технічної та вищої освіти». https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/673-2018-%D0%BF

Звертаємо увагу, що пільговий кредит надається на 15 років під 3% річних.

Перший внесок випускник Університету повинен зробити лише через рік після отримання диплому. При цьому, якщо одержувач кредиту має одну дитину, він звільняється від сплати відсотків. Батьки двох дітей сплачують 75% заборгованості, трьох та більше – повертають державі лише половину кредиту.

За додатковою інформацію просимо звертатися до директорів ННІ.

Пільгове довгострокове кредитування для здобуття вищої освіти

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Залишити відповідь

336 разів прочитано