Конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (ДонНУЕТ)

оголошує конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників

 

По кафедрах ДонНУЕТ:

  • навчально-науковий інститут економіки, управління та адміністрування

Кафедра обліку та аудиту:

завідувач кафедри  –  1 посада

 

  • навчально-науковий інститут ресторанно-готельного бізнесу та туризму

Кафедра технології в ресторанному господарстві та готельної і ресторанної  справи:

завідувач кафедри –   1 посада

Кафедра загальноінженерних дисциплін та обладнання

завідувач кафедри –   1 посада

 

  • навчально-науковий інститут бізнесу та гостинності

Кафедра економіки та бізнесу

завідувач кафедри –  1 посада

 

Термін подання документів з дня опублікування по 08 січня 2020 року до 10.30 год.

У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно володіють українською мовою; які мають науковий ступінь та вчене (почесне) звання відповідно до профілю кафедри, досвід науково-педагогічної роботи не менш 5 років у вищих навчальних закладах III –ІV рівня акредитації    

Проведення конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників буде здійснено відповідно Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 року № 1187 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 року № 347).

До заяви претендентів, особові справи яких знаходяться у відділі кадрів університету, додається список наукових та навчально-методичних праць; звіт про роботу за попередній період.

Для осіб, які не працюють в ДонНУЕТ, до заяви додаються: особовий листок з обліку кадрів; автобіографія; дві фотокартки розміром 4 на 6 см; копії дипломів про повну вищу освіту та науковий ступінь, атестатів про вчені звання, засвідчені особисто; копія трудової книжки, засвідчена кадровою службою за основним місцем роботи, із зазначенням дати засвідчення; копії паспорта громадянина України (с. 1, 2, 11), засвідченого особисто та ідентифікаційного номеру; копія документів про відношення до військового обов’язку (для військовозобов’язаних осіб); письмова згода на проведення перевірки поданих відомостей та зберігання, використання, оприлюднення персональних даних; список наукових та навчально-методичних праць; резюме; документи про підвищення кваліфікації або стажування впродовж останніх п’яти років.

 

Адреса подання документів: 50005, м. Кривий Ріг, вул. Трамвайна, 16б, ДонНУЕТ (каб.303, відділ канцелярії та архіву), тел. (056) 409-77-97

з 9-00 до 16-30 (Пн.- Пт.)

Зразки документів (1.08 MB)

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Залишити відповідь

304 разів прочитано