СПІВПРАЦЯ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ ЕКОНОМІКИ ТА МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН З ВГО УАЕМ

Для поліпшення підготовки здобувачів вищої освіти і підвищення ефективності їх наукових досліджень, викладачі кафедри економіки та міжнародних економічних відносин ДонНУЕТ активно співпрацюють із УКРАЇНСЬКОЮ АСОЦІАЦІЄЮ ЕКОНОМІСТІВ-МІЖНАРОДНИКІВ (УАЕМ).

УАЕМ ‒ це Всеукраїнська громадська організація, заснована у березні 2010 р., яка об’єднує економістів, що цікавляться теорією та практикою організації міжнародних економічних відносин та дослідженнями процесів глобалізації. До її складу входять понад 1000 членів із 8 країн світу.

Метою діяльності Асоціації є об’єднання зусиль, інтелектуальних та матеріальних ресурсів навчальних закладів, наукових установ та суб’єктів господарювання в напрямах підвищення якості підготовки економістів-міжнародників і кваліфікації викладачів відповідних предметів, створення сприятливих умов для організації наукових дискусій і фундаментальних досліджень української економічної науки у сфері міжнародних економічних відносин та глобалізаційних процесів.

Основними завданнями Асоціації є:

  • сприяння розвитку і вдосконаленню системи міжнародних економічних відносин України;
  • сприяння розвитку і вдосконаленню стратегії міжнародної діяльності по забезпеченню місця та ролі України у світогосподарській системі;
  • розробка механізму і сприяння входженню України у світові економічні організації та інтеграційні структури;
  • участь у розробці нормативних актів, документів, перспективних планів і програм розвитку міжнародних відносин;
  • допомога у становленні нових наукових економічних шкіл, удосконаленню наявних науково-методичних розробок тощо;
  • сприяння узагальненню сучасного світового досвіду роботи в галузі міжнародних економічних відносин і світового господарства;
  • створення та ведення банку даних єдиної системи інформації з питань міжнародних економічних відносин і розвитку світового господарства, документації, яка потрібна для діяльності Асоціації та її членів.

Викладачі кафедри економіки та міжнародних економічних відносин беруть участь у конференціях, круглих столах, семінарах, наукових читаннях, які проводить Асоціація, також задіяні в організації та проведенні студентських олімпіад зі світового господарства і МЕВ. У планах викладачів-учасників розміщувати наукові матеріали у часописі Асоціації та Інституту світової економіки та міжнародних відносин НАН України «Світове господарство і міжнародні економічні відносини» і на веб-сторінці Асоціації тощо.

Отже, членство в Асоціації є дуже важливою професійною співпрацею для викладачів кафедри економіки та міжнародних економічних відносин, оскільки постійний обмін досвідом із провідними фахівцями у сфері міжнародної економіки надає розуміння щодо питання: які компетенції необхідно сьогодні розвивати майбутнім економістам-міжнародникам?

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Залишити відповідь

418 разів прочитано