РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 19 лютого 2020 р. № 199-р Деякі питання реорганізації закладів освіти

1. Погодитися з пропозицією Міністерства освіти і науки щодо реорганізації:

Криворізького економічного інституту Державного вищого навчального закладу “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” та Криворізького фахового коледжу економіки та управління Державного вищого навчального закладу “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” шляхом виділу їх із складу зазначеного Університету та приєднання їх як відокремлених структурних підрозділів до Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського;

Криворізького металургійного інституту Національної металургійної академії України, Криворізького коледжу Національної металургійної академії України, Криворізького технічного коледжу Національної металургійної академії України шляхом виділу їх із складу зазначеної Академії та приєднання їх як відокремлених структурних підрозділів до Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського;

Українського політехнічного технікуму шляхом приєднання його як відокремленого структурного підрозділу до Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського.

2. Взяти до відома, що здобувачі вищої освіти та інші особи, які навчаються у Криворізькому економічному інституті Державного вищого навчального закладу “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, Криворізькому фаховому коледжі економіки та управління Державного вищого навчального закладу “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, Криворізькому металургійному інституті Національної металургійної академії України, Криворізькому коледжі Національної металургійної академії України, Криворізькому технічному коледжі Національної металургійної академії України, Українському політехнічному технікумі продовжують навчання у Донецькому національному університеті економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського за обраними спеціальностями та джерелами фінансування.

3. У встановленому законодавством порядку фінансування здобуття вищої освіти особами, які зараховані до Українського політехнічного технікуму на підставі регіонального замовлення, здійснюється у частині забезпечення видатків на:

здобуття повної загальної середньої освіти здобувачами вищої освіти, які зараховані на основі базової середньої освіти, — за рахунок освітньої субвенції;

фінансування інших компонентів здобуття вищої освіти — за рахунок коштів обласного бюджету, визначених з розрахунку розміру середніх витрат на навчання одного здобувача вищої освіти за регіональним замовленням згідно з паспортом бюджетної програми на відповідний рік головного розпорядника коштів обласного бюджету, що здійснював фінансування Українського політехнічного технікуму протягом
2018—2019 років.

4.  Дозволити здійснювати протягом 2020—2024 років фінансування Українського політехнічного технікуму Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського одночасно з державного і обласного бюджетів.

5. Перейменувати Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського в Національний університет економіки і технологій імені Михайла Туган-Барановського.

6. Витрати, пов’язані з реорганізацією та перейменуванням закладів освіти, зазначених у пунктах 1 і 5  цього розпорядження, здійснити в межах бюджетних призначень, передбачених Міністерству освіти і науки для підготовки кадрів.

     Прем’єр-міністр України                                       О. ГОНЧАРУК

Інд. 73

https://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-pitannya-reorganizaciyi-zaklad-a199r

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Залишити відповідь

333 разів прочитано