Результати анкетування здобувачів ОП «Антисипативне управління бізнесом» спеціальності 076 «Підприємництво-торгівля та біржова діяльність» щодо індивідуальної освітньої траєкторії та реалізації права на вибір навчальних дисциплін

Результати on-line опитування, проведеного у період 24.02-2013-28.02.2023 р. є наступними:
– 100% здобувачів ВО, які прийняли участь у опитуванні, зазначили, що вони обізнані про можливість вибору навчальних дисциплін під час навчання на ОП та не потребують додаткової інформації про дану процедуру і її перебіг;
– 83% респондентів у якості джерел отримання інформації про перелік дисципліни вільного вибору та їх зміст зазначили сайт Університету та сайт кафедр, на яких здійснюється викладання дисциплін вільного вибору.
– 50% респондентів консультувалися щодо вибіркових дисциплін у гаранта ОП, 17% у викладачів курсів, а 33% спиралися тільки на власну думку при здійсненні вибору. 83% респондентів при цьому при виборі враховували лише власну думку, а 17% здобувачів ВО враховували поради викладачів;
– 88% всіх респондентів визнають, що найбільш корисними видалися консультації гаранта ОП, але при цьому, вони зазначили, що остаточний вибір приймали тільки спираючись на власну думку про доцільність/недоцільність вивчення певної дисципліни;
– при виборі дисциплін, опитування показало, що рейтинг факторів, які обумовлюють вибір є наступним (за зниженням значення фактору): 1. зв’язок дисципліни з майбутньою професією → спрямованість навчальної дисципліни на формування загальних компетентностей→ практична спрямованість → легкість вивчення дисципліни та отримання оцінки за нею→ особа викладача = назва дисципліни.
– 100% респондентів зазначили у відповідях, що вони повністю задоволені переліком дисциплін вільного вибору, їх влаштовує кількість таких дисциплін та процедура їх вибору. Пропозицій щодо додаткових дисциплін, які здобувачі ВО хотіли б вивчати, при анкетуванні не надходило;
– лише 33% здобувачів вказали, що вони б бажали навчатися за сертифікованими навчальними курсами Університету. Серед напрямів навчання ними визначено менеджмент та інформаційні технології.
Результати анкетування було розглянути на засіданні випускової кафедри (протокол №10 від 02.03.2023) ухвалено наступні рішення:
– продовжити практику консультування гаранта ОП стосовно вибіркових дисциплін та процедури їх вибору.
– проводити розширені консультації здобувачів ВО щодо термінів, важливості та особливостей проведення on-line опитування;
– розширити інформування здобувачів ВО про можливості набуття освіти за сертифікованими навчальними курсами Університету.

107 разів прочитано