Пропонуємо для обговорення проєкт освітньо-професійної програми другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка»

Пропонуємо для обговорення проєкт освітньо-професійної програми «Економіка трансформацій» другого (магістерського) рівня вищої освіти

Зауваження та пропозиції просимо надсилати на електронну пошту: bocharova@donnuet.edu.ua

Проєкт програми “Економіка трансформацій”

192 разів прочитано