Проблеми обліку виробничих запасів та напрями його вдосконалення на підприємстві обговорили у ДонНУЕТ

13 лютого 2019 р. асистентом кафедри обліку та аудиту Роєвою Ольгою Сергіївною було проведено відкрите практичне заняття у академічних групах ОО-17, ОО-18с з дисципліни «Фінансовий облік 1» на тему «Облік виробничих запасів». Актуальність практичного заняття обумовлена необхідністю опанування основ фінансового обліку виробничих запасів з урахуванням змін чинного законодавства. Метою відкритого практичного заняття було дослідження слабких місць в організації облікового процесу на підприємствах та визначення напрямів удосконалення обліку надходження, наявності та руху виробничих запасів.

Практичне заняття проведено з використанням мультимедійної техніки та розробленої презентації, що дозволило виконати наступні завдання:

– розкрити економічну сутність виробничих запасів;

– обґрунтувати класифікації ознаки запасів;

– навести практичні приклади використання методів оцінки вибуття запасів;

– на основі практичних даних промислових підприємств дослідити методику аналітичного та синтетичного обліку виробничих запасів;

– вказати перелік типових порушень в організації обліку операцій з виробничими запасами та вказати напрями їх виявлення;

– надати пропозиції з удосконалення облікового процесу на підставі використання сучасних автоматизованих програм обробки економічної інформації.

На відкритому заняті  були присутні:

Директор навчально-наукового інституту економіки і підприємництва, кандидат економічних наук, доцент Нєізвєстна Олена Володимирівна.

Доцент кафедри обліку та аудиту, кандидат економічних наук, Шендригоренко М.Т.

Доцент кафедри фінансів та банківської справи, кандидат економічних наук, Юнацький М.О.

Студенти академічних груп ОО-18М, ГРС-18М та ФІН-17.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Залишити відповідь

347 разів прочитано