Про Університет Туган-Барановського говорять: «Міжнародні економічні відносини»

ПРО НАС ГОВОРЯТЬ

«У далекому 2002 році переді мною постали питання вибору навчального закладу, в якому я продовжу освіту, та спеціальності. Це були складні питання, адже, з одного боку, хотілося розвивати мовні навички, а з іншого – отримати економічну освіту. Рішення не змусило на себе довго чекати, вибір припав на ДонНУЕТ і спеціальність «Міжнародна економіка», адже саме цей заклад вищої освіти та ця спеціальність дозволяли повністю задовольнити мої потреби. І я не помилилася, це було одне із найправильніших рішень у моєму житті.

Навчання на спеціальності «Міжнародна економіка» дозволило сформувати багаж конкурентоспроможних знань і навичок, які необхідні в сучасних умовах розгортання процесу інтернаціоналізації, турбулентності та невизначеності зовнішнього середовища, тому не втрачають своєї актуальності й сьогодні.

На сучасному етапі розвитку спеціальність «Міжнародна економіка» у ДонНУЕТ трансформувалася в освітньо-професійну програму «Міжнародні економічні відносини», проте, як і раніше,продовжує забезпечувати становлення високопрофесійних та конкурентоспроможних фахівців. Програма «Міжнародні економічні відносини» у ДонНУЕТ – ключ від усіх дверей».

Юлія Бочарова,

д.е.н., доцент, завідувачка кафедри економіки та міжнародних економічних відносин ДонНУЕТ,

випуск 2007 року

315 разів прочитано