Бібліотека Університету Туган-Барановського інформує: орфографічний словник

Шановні читачі! Фонд бібліотеки Університету Туган-Барановського поповнився новими надходженнями – довідковими виданнями. Запрошуємо ознайомитись з новою літературою в каб. 301 (3 поверх)

Не бійтесь заглядати у словник:

Це пишний яр, а не сумне провалля;

Збирайте, як розумний садівник,

Достиглий овоч у Грінченка й Даля.

Не майте гніву до моїх порад

І не лінуйтесь доглядать свій сад.

Максим Рильський.

«Український орфографічний словник» відображає сучасний стан літературної мови. Крім загальновживаної лексики, до реєстру словника включено поширені терміни, географічні назви, неологізми. Обсяг словника – близько 70 тисяч слів. Словник є нормативним виданням, у якому правила написання слів, їх наголос та граматична характеристика узгоджені з принципами сучасного українського правопису.

Видання «Українського орфографічного словника» виходить у рамках серії «Словники України», початок якій покладено Українським мовно-інформаційним фондом Національної академії наук України 1994 року. Підготовку та укладання Словника здійснено в межах проекту «Словники України» відповідно до Указу Президента України від 7 серпня 1999 року №967 «Про розвиток національної словникової бази» та на виконання завдань, сформульованих у постанові Кабінету міністрів України від 02. 10. 2003 року № 1546 «Про затвердження державної програми розвитку і функціонування української мови на 2004-2010 роки».

Український орфографічний словник : для студ. та школярів / Уклали: В. В. Чумак, І. В. Шевченко, Л. Л. Шевченко, Г. М. Ярун; за ред. В. М. Русанівського, – К.: Довіра, 2006. – 559 с.

439 разів прочитано