Про стипендіальне забезпечення, матеріальну допомогу та матеріальне заохочення здобувачів вищої освіти Університету Туган-Барановського

Про стипендіальне забезпечення, матеріальну допомогу та матеріальне заохочення здобувачів вищої освіти Університету Туган-Барановського.

Шановні студенти Університету Туган-Барановського! Прийшла гаряча сесійна пора і кожен здобувач вищої освіти, що навчається за державним замовленням, сподівається успішно скласти іспити та заліки і посісти найвищі рейтингові позиції, що дає право на отримання стипендії. Усі питання стипендіального забезпечення в Університеті Туган-Барановського регулюються Положенням про стипендіальне забезпечення, матеріальну допомогу та матеріальне заохочення здобувачів вищої освіти (П ДонНУЕT 02-04-2020).

Студентам – здобувачам вищої освіти призначаються такі стипендії:

1) Академічні – студентам денної форми навчання за результатами навчання. Академічними стипендіями є також стипендії, засновані Верховною радою України, Президентом України, Кабінетом Міністрів України.

2) Соціальні – на підставі законів, що встановлюють державні пільги і гарантії щодо призначення соціальних стипендій для окремих категорій громадян.

Рейтинг складається на підставі об’єктивних та прозорих характеристик, прямих вимірів навчальних досягнень здобувачів ВО з кожної дисципліни і до якого включаються абсолютно усі студенти денної форми навчання, які не мають академічних заборгованостей. Тож бажаємо усім успішної сесії і посісти найвищі рейтингові позиції! 

299 разів прочитано