Підвищення кваліфікації викладачів кафедри туризму та країнознавства Університету Туган-Барановського

Протягом двох днів (24.05 – 25.05.2021 р.) кандидат педагогічних наук, доцент кафедри туризму та країнознавства Університету Туган-Барановського Богатирьова Галина Андріївна брала активну участь в онлайн-тренінгу, який проводило Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти для керівників експертних груп в межах Програми підвищення кваліфікації експертів. 

Ще до початку тренінгу учасникам потрібно було виконати завдання: ознайомитися з навчальними відомостями про самооцінювання ОП; порадником експерту для написання світу тощо. В інтерактивній формі були обговорені особливості комунікації з гарантом ОП, здобувачами вищої освіти та студентським самоврядуванням, особливості роботи з формою ПРЕ. Учасники тренінгу виконували практичні завдання й працювали з кейсами. 

Участь у тренінгу дозволила підвищити кваліфікацію керівника експертної групи, усвідомити його роль та відповідальність за роботу ЕГ; поліпшити й удосконалити навички написання звіту про результати акредитаційної експертизи. Створена експертами й учасниками тренінгу творча й доброзичлива атмосфера сприяла ефективній співпраці, обміну думками, моделюванню й вирішенню багатьох професійних завдань. 

130 разів прочитано