Пільговий кредит на навчання для студентів Університету Туган-Барановського

Особливості надання  пільгового кредиту на навчання для ЗВО в 2021р.  

Вступити в державний вищий навчальний заклад на безкоштовне навчання нажаль вдається сьогодні не усім. Значне  скорочення бюджетних місць реалії  Вступної компанії 2021 року в Україні! На наш погляд, є дуже правильне рішення на законодавчому рівні підтримати майбутніх абітурієнтів, а також студентів які вже навчаються за контрактом у вузах через надання їм пільгового кредиту на навчання.  

Університет Туган-Барановського є стороною угоди про надання пільгового державного кредиту для здобуття вищої освіти. Отримати кредит в Університеті Туган-Барановського можуть особи денної та заочної форми навчання, які навчаються на підставі угод.  

Вигідними перевагами такого кредиту є: 

  • найменша ставка в Україні  3% річних; 
  • погашення кредиту протягом 15 років; 
  • виплату кредиту розпочинається після закінчення навчання та здобуття освітнього освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, магістр. 

С процедурою та детальними умовами пільгового кредитування можна ознайомитися на сайті Університету Туган-Барановського за посиланням: https://donnuet.edu.ua/pilhove-dovhostrokove-kredytuvannia-dlia-zdobuttia-vyshchoi-osvity/ 

З повагою дирекція навчально-наукового інституту ресторанно-готельного бізнесу Університету Туган-Барановського

352 разів прочитано