Підсумки проведення ВР ДонНУЕТ

Підсумки засідання Вченої ради Університету Туган-Барановського

25 березня 202і р., відбулося засідання № 11 Вченої ради Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (у дистанційному форматі).

На засіданні були присутні 21 особа із 25 загального складу Вченої ради:

Чернега О.Б., в.о. ректора Університету, д.е.н., професор; Никифоров Р.П. – голова Вченої ради, перший проректор, к.т.н., доцент; Богатирьова Г.А. – учений секретар, доцент кафедри туризму та країнознавства, к.пед.н., доцент; Барабанова В.В. – директор ННІРБТ, к.е.н., доцент; Іванова Н.С. – завідувач кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування, д.е.н., професор; Кожухова Т.В. – проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та розвитку, д.е.н., доцент; Літус О.Є. – керівник відділу інноваційних освітніх технологій; Нєізвестна О.В. – директор ННІЕУА, к.е.н., доцент; Ніколайчук О.А. – завідувач кафедри технологій в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва, к.е.н., доцент; Шендригоренко М.Т., завідувач кафедри обліку та аудиту, к.е.н., доцент; Яковенко Ю.В. – аспірант; Брянцова Ю.А. – в.о. головного бухгалтера; Омельченко О.В. – завідувач кафедри загальноінженерних дисциплін та обладнання, к.т.н.; Снігур К.В. – керівник відділу зв’язків з громадськістю та профорієнтації; Бочарова Ю.Г. – завідувач кафедри економіки та міжнародних відносин, д.е.н., доцент; Горіна Г.О. – завідувач кафедри туризму та країнознавства, д.е.н., професор; Хаврова К.С. – в.о. директора ННІБГ, д.е.н., доцент; Лохман Н.В. – завідувач кафедри економіки та бізнесу, д.е.н., доцент; Роминуха А.Л. – голова первинної профспілкової організації ДонНУЕТ, к.іст.н., доцент; Остапенко С.А. – завідувач кафедри іноземної філології, українознавства та соціально-правових дисциплін, к.пед.н., доцент; Хорольський В.П. – професор кафедри загальноінженерних дисциплін та обладнання, д.т.н., професор.

На засіданні Вченої ради були розглянуті питання порядку денного й ухвалені рішення:

1. Затверджено розмір плати за надання освітніх послуг іноземним громадянам та особам без громадянства в ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського в 2021-2022 н.р.

2. Визнано задовільною роботу Ради молодих учених ДонНУЕТ.

3. Затверджено звіт про результати діяльності науково-дослідної лабораторії «Інноваційні ресторанні технології та фізико-хімічні дослідження харчових продуктів» за 2015-2020 рр., керівник – к.т.н., доцент Никифоров Р.П.

4. Ухвалене рішення про затвердження проміжного звіту щодо реалізації проекту «Підвищення освітньої та наукової ролі ДонНУЕТ як внутрішньо переміщеного закладу вищої освіти у громаді Донецької області», що фінансується Європейським Союзом.

5. Ухвалене рішення про атестацію стипендіата Кабінету Міністрів України Бочарової Ю.Г.

6. Затверджено звіт про результати захисту кваліфікаційних робіт здобувачів ВО ОС магістра у 2020-2021 навчальному році

7. Затверджено звіт про виконання рішень Вченої ради за березень 2020-2021 н.р.

8. Розглянуто інші питання.

212 разів прочитано