Вчена Рада. Підсумки

Підсумки засідання Вченої ради Університету Туган-Барановського

25 лютого 2020 р., відбулося засідання № 9 Вченої ради Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського.

На засіданні були присутні 19 осіб із 25 загального складу Вченої ради:

Чернега О.Б., в.о. ректора Університету, д.е.н., професор; Никифоров Р.П. – голова Вченої ради, перший проректор, к.т.н., доцент; Богатирьова Г.А. – учений секретар, доцент кафедри туризму та країнознавства, к.пед.н., доцент; Барабанова В.В. – директор ННІРБТ, к.е.н., доцент; Іванова Н.С. – завідувач кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування, д.е.н., професор; Кожухова Т.В. – проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та розвитку, д.е.н., доцент; Літус О.Є. – керівник відділу інноваційних освітніх технологій; Нєізвестна О.В. – директор ННІЕУА, к.е.н., доцент; Ніколайчук О.А. – завідувач кафедри технологій в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва, к.е.н., доцент; Шендригоренко М.Т., завідувач кафедри обліку та аудиту, к.е.н., доцент; Яковенко Ю.В. – аспірант; Брянцова Ю.А. – в.о. головного бухгалтера; Омельченко О.В. – завідувач кафедри загальноінженерних дисциплін та обладнання, к.т.н.; Снігур К.В. – керівник відділу зв’язків з громадськістю та профорієнтації.

В онлайн-режимі прийняли участь у засіданні: Бочарова Ю.Г. – завідувач кафедри економіки та міжнародних відносин, д.е.н., доцент; Горіна Г.О. – завідувач кафедри туризму та країнознавства, д.е.н., професор; Хаврова К.С. – в.о. директора ННІБГ, д.е.н., доцент; Лохман Н.В. – завідувач кафедри економіки та бізнесу, д.е.н., доцент; Роминуха А.Л. – голова первинної профспілкової організації ДонНУЕТ, к.іст.н., доцент; Остапенко С.А. – завідувач кафедри іноземної філології, українознавства та соціально-правових дисциплін, к.пед.н., доцент.

На засіданні Вченої ради були розглянуті питання порядку денного й ухвалені рішення:

1. Затверджені програми вступних іспитів, співбесід, фахових вступних випробувань та білетів для вступу на навчання до ДонНУЕТ у 2021 році.

2. Про результати зимової сесії здобувачів ВО заочної форми навчання в осінньому семестрі 2020-2021 н.р.

3. Визнано задовільним стан організаційної та координаційної діяльності щодо працевлаштування студентів і випускників ДонНУЕТ; прийнято рішення щодо формування бази підприємств-роботодавців та проведення для здобувачів випускових курсів семінару щодо стратегії пошуку роботи за участі фахівця Криворізького міськрайонного центру зайнятості.

4. Ухвалене рішення про затвердження проміжного звіту щодо реалізації проекту «Підвищення освітньої та наукової ролі ДонНУЕТ як внутрішньо переміщеного закладу вищої освіти у громаді Донецької області», що фінансується Європейським Союзом.

5. Рекомендовано до друку колективну монографію кафедри іноземної філології, українознавства та соціально-правових дисциплін «STUDENTS VALIDATIVE COMPETENCES FORMATION WHILE HUMANITARIAN DISCIPLINES STUDYING».

6. Затверджено звіт про виконання рішень Вченої ради за лютий 2020-2021 н.р.

7. Розглянуто інші питання.

367 разів прочитано