Підсумки проведення ВР ДонНУЕТ

Підсумки засідання Вченої ради Університету

29 жовтня 2020 р., відбулося засідання № 3 Вченої ради Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського.

На засіданні були присутні 20 осіб із 24 загального складу Вченої ради:

Никифоров Р.П. – голова Вченої ради, перший проректор, к.т.н., доцент; Богатирьова Г.А. – учений секретар, доцент кафедри туризму та країнознавства, к.пед.н., доцент; Барабанова В.В. – директор ННІРБТ, к.е.н., доцент; Горіна Г.О. – завідувач кафедри туризму та країнознавства, д.е.н., професор; Кожухова Т.В. – проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та розвитку, д.е.н., доцент; Нєізвестна О.В. – директор ННІЕУА, к.е.н., доцент; Гугунава Л.Б. – голова студентського самоврядування.

В онлайн-режимі прийняли участь у засіданні: Чернега О.Б. – в.о. ректора Університету; Іванова Н.С. – завідувач кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування, д.е.н., професор; Бочарова Ю.Г. – завідувач кафедри економіки та міжнародних відносин, д.е.н., доцент; Лохман Н.В. – завідувач кафедри економіки та бізнесу, д.е.н., доцент; Снігур К.В. – керівник відділу зв’язків з громадськістю та профорієнтації; Літус О.Є. – керівник відділу інноваційних освітніх технологій; Омельченко О.В. – завідувач кафедри загальноінженерних дисциплін та обладнання, к.т.н.; Ніколайчук О.А. – завідувач кафедри технологій в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва, к.е.н., доцент; Остапенко С.А. – завідувач кафедри іноземної філології, українознавства та соціально-правових дисциплін, к.пед.н., доцент; Хорольський В.П. – професор кафедри загальноінженерних дисциплін та обладнання, д.т.н., професор; Роминуха А.Л. – голова первинної профспілкової організації ДонНУЕТ, к.іст.н., доцент; Шендригоренко М.Т., завідувач кафедри обліку та аудиту, к.е.н., доцент; Яковенко Ю.В. – аспірант.

На засіданні Вченої ради були розглянуті питання порядку денного й ухвалені рішення:

1. Про виконання Стратегії розвитку Університету до 2020 р.: Програма 5 Інтернаціоналізація освіти.

2. Про роботу Приймальної комісії у 2020 році та завдання на 2021 рік.

3. Про кадрове забезпечення освітнього процесу в Донецькому національному університеті економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського.

4. Затверджені Стратегії розвитку навчально-наукових інститутів Університету (ресторанно-готельного бізнесу та туризму і економіки, управління та адміністрування) на 2021-2025 рр.

5. Ухвалене рішення про затвердження щомісячного звіту щодо реалізації проєкту «Підвищення освітньої та наукової ролі ДонНУЕТ як внутрішньо переміщеного закладу вищої освіти у громаді Донецької області», що фінансується Європейським Союзом.

6. Ухвалений звіт про виконання рішень Вченої ради ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського за жовтень 2020-2021 н.р.: визначені терміни виконання окремих напрямків роботи.

7. Затверджене Положення про технологію проведення експертизи тренінгових та сертифікатних програм.

8. Рекомендовані до друку два навчальних посібники: «Хімія та біхімія» та «Харчова хімія» (автор к.т.н., доцент кафедри технологій в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва Горяйнова Ю.А.)

9. Затверджені зміни у складі Вченої ради.

378 разів прочитано