Освітня програма «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Університету Туган-Барановського

Освітня програма «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» першого (бакалаврського) рівня в Університеті Туган-Барановського спрямована на формування теоретичних знань і практичних навичок з організації та ведення підприємницької справи «з нуля», реалізацію стабільної  торгівельної та біржової діяльності в динамічних умовах ринку, поглиблене вивчення іноземної мови та особисте зростання майбутнього фахівця. Освітня програма передбачає формування унікальних професійних компетентностей випускників за рахунок  проходження практики на провідних вітчизняних підприємствах та за кордоном.

СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

За допомогою програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Ви можете формувати та вдосконалювати свої підприємницькі, аналітичні, управлінські та лідерські навички.

На 1-му курсі навчання Ви отримаєте необхідний рівень знань в частині загальноосвітньої підготовки, що створить передумови для формування загальних компетенцій та креативного світогляду.

На 2-му та 3-му курсах Ви будете нарощувати потенціал своїх спеціальних знань, умінь та навичок. Можливість вибору дисциплін професійного характеру за рахунок реалізації індивідуальної освітньої траєкторії забезпечить Вам можливість отримати якісні профільні знання з питань організації та управління бізнесом, торговельної та біржової діяльності. Участь у тренінгових програмах, програмах академічної мобільності, проходження практики на вітчизняних або міжнародних підприємствах забезпечить Вам доступ до сучасної професійної спільноти та відповідність вимогам ринку праці.

На 4-му курсі Вам гарантований розвиток професійних навичок відповідно до особистих наукових інтересів та схильностей, які додатково можуть удосконалюватися протягом семестру навчання в одному із закордонних університетів-партнерів Університету Туган-Барановського.

ПРОЦЕДУРА ВСТУПУ

Детальна інформація щодо процедури набору 2021 та переліку конкурсних предметів для вступу на навчання представлені на сторінці Приймальної комісії Університету Туган-Барановського http://vstup.donnuet.edu.ua/

Для вступу на ОП необхідні скласти ЗНО з таких предметів як:

  1. Українська мова та література (100 балів)
  2. Математика (100 балів)
  3. Іноземна мова або Географія (100 балів)
364 разів прочитано