Опитування ЗВО освітньої програми «Обладнання переробних і харчових виробництв»

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Обладнання переробних і харчових виробництв» другого (магістерського) рівня вищої освіти щодо дотримання академічної доброчесності та її популяризації у формі онлайн-опитування 01.09.2020-31.12.2020 р. методом анкетування (анкета SQ 9) із використанням сервісу Microsoft Forms.

Читайте також: https://donnuet.edu.ua/opytuvannia-zvo-osvitnoi-prohramy-obladnannia-pererobnykh-i-kharchovykh-vyrobnytstv/

Здобувачам вищої освіти відомо про наслідки порушень академічної доброчесності. Варто закцентувати увагу на питанні про доцільність проведення дискусій, тренінгів, майстер-класів та інших заходів для популяризації академічної доброчесності з-поміж учасників освітнього процесу.

На запитання «Чи знаєте Ви про випадки плагіату в Університеті?» всі здобувачі вищої освіти з числа опитаних обрали варіант відповіді «ні»; на наступне запитання «Чи ставали особисто Ви жертвою плагіату?» всі респонденти обрали варіант відповіді «ні».

Актуальним є запитання «Як Ви вважаєте, яке ставлення до плагіату є найбільш поширеним серед студентів?» всі респонденти зазначили, що «плагіат – це неправильно; хай це важче, але намагатимусь уникати таких дій»; на запитання «Як Ви вважаєте, виходячи з Вашого особистого досвіду, наскільки практика плагіату поширена серед студентів нашого Університету?» всі респонденти зазначили – «наскільки я знаю, ніхто зі студентів не вдається до плагіату».

«Чи знайомі Ви з нормативними документами Університету щодо запобігання та виявлення плагіату?» відповіді розподілилися так:

так – 1 респондент;

скоріше ні – 1 респондент.

Узагальнена інформація на запитання: «Чи вважаєте Ви правильним намагатись дотримуватися всіх принципів академічної доброчесності (включно з униканням плагіату), навіть коли це важко і невигідно?» та «Як Ви вважаєте, чи посилить усне або письмове зобов’язання студентів дотримуватись принципів академічної доброчесності їх намагання діяти доброчесно?» відповідей респондентів, наведена у табл. 2.

 

Таблиця 2 – Розподіл відповідей здобувачів вищої освіти «Чи вважаєте Ви правильним намагатись дотримуватися всіх принципів академічної доброчесності (включно з униканням плагіату), навіть коли це важко і невигідно?» та «Як Ви вважаєте, чи посилить усне або письмове зобов’язання студентів дотримуватись принципів академічної доброчесності їх намагання діяти доброчесно?», осіб

 

Як Ви вважаєте Запропоновані варіанти відповідей Кількість згадувань
правильним намагатись дотримуватися всіх принципів академічної доброчесності (включно з униканням плагіату), навіть коли це важко і невигідно Так 2
чи посилить усне або письмове зобов’язання студентів дотримуватись принципів академічної доброчесності їх намагання діяти доброчесно Скоріше так 1
Скоріше ні 1

 

На запитання «Чи повідомите Ви викладача, наукового керівника або представника адміністрації Університету про плагіат іншого студента, якщо Вам стане відомий такий факт?» 2 респонденти зазначили «скоріше так»; на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки забезпечення дотримання правил академічної доброчесності учасниками навчального процесу вплине на підвищення якості освіти?» – здобувачі вищої освіти відповіли «скоріше вплине».

Отримані результати опитування дозволяють зробити такі основні висновки:

– в освітньому середовищі переважаюча більшість здобувачів вищої освіти обізнані та дотримуються принципів академічної доброчесності;

– студентів інформують про процедуру дотримання академічної доброчесності під час навчання та ознайомлюють із документами, які регулюють політику дотримання академічної доброчесності в Університеті;

– здобувачі вищої освіти вважають, що необхідно намагатися дотримуватися всіх принципів академічної доброчесності;

– студентам відомо про наслідки порушень академічної доброчесності.

За результатом анкетування групою забезпечення запропоновано:

  1. Проводити систематичну інформаційно-роз’яснювальну роботу з питань дотримання академічної доброчесності всіма учасниками освітнього процесу.
  2. Ознайомлювати студентів з перших занять із документами, які регулюють політику дотримання академічної доброчесності в Університеті.
  3. Задля популяризації академічної доброчесності проводити заходи з-поміж учасників освітнього процесу (дискусій, тренінгів, майстер-класів тощо).
249 разів прочитано