Опитування ЗВО освітньої програми «Обладнання переробних і харчових виробництв»

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Обладнання переробних і харчових виробництв» другого (магістерського) рівня вищої освіти щодо дотримання академічної доброчесності та її популяризації у формі онлайн-опитування 01.09.2020-31.12.2020 р. методом анкетування (анкета SQ 9) із використанням сервісу Microsoft Forms.

На запитання «Чи знаєте Ви, що таке «академічна доброчесність»?» 1 здобувач вищої освіти відповів «так», 1 особа «важко відповісти»; на запитання «Чи знаєте Ви, що таке «академічний плагіат»?» всі здобувач вищої освіти з числа опитаних обрали варіант відповіді «так».

Викладачі інформують студентів про процедуру дотримання академічної доброчесності під час навчання у виші та ознайомлюють із документами, які регулюють політику дотримання академічної доброчесності в Університеті.

Актуальним є питання про використання програмного забезпечення для виявлення академічного плагіату в курсових/кваліфікаційних роботах (проєктах). Відповіді показують, що студенти ознайомлені з процедурою перевірки зазначених видів робіт. Всі здобувачів вищої освіти з числа опитаних обрали варіант відповіді «так» на запитання «Чи знаєте Ви, як перевірити текст на плагіат за допомогою онлайн-ресурсів або спеціалізованих програм?».

На запитання «Чи перевіряли Ви коли-небудь власні наукові роботи, статті, тези на плагіат самостійно?» 1 респондент зазначив «ні, ніколи», 1 – «так, іноді». Здобувачів вищої освіти вчасно інформують щодо термінів і результатів перевірки роботи на антиплагіат.

Узагальнена інформація на запитання: «Чи перевіряли Ви коли-небудь навчальні роботи (курсові, дипломні, лабораторні тощо)» та «Наукові роботи (статті, монографії тощо)» відповідей респондентів, наведена у табл. 1.

 

Таблиця 1 – Розподіл відповідей здобувачів вищої «Чи перевіряли Ви коли-небудь навчальні роботи (курсові, дипломні, лабораторні тощо)» та «Наукові роботи (статті, монографії тощо)» осіб

Чи перевіряли Ви коли-небудь Запропоновані варіанти відповідей Кількість згадувань
навчальні роботи (курсові, дипломні, лабораторні тощо) для самоконтролю (уникнути випадкового запозичення, переконатись у правильності посилань) 1
щоб уникнути схожості з джерелом запозичення і покарання у випадку викриття 1
наукові роботи (статті, монографії тощо) для самоконтролю (уникнути випадкового запозичення, переконатись у правильності посилань) 2
щоб уникнути схожості з джерелом запозичення і покарання у випадку викриття  

 

 

246 разів прочитано