Опитування здобувачів ОП Туризм другого (магістерського) рівня вищої освіти щодо дотримання академічної доброчесності та її популяризації

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Туризм» другого (магістерського) рівня вищої освіти за змістом анкети SQ_9 «Опитування здобувачів вищої освіти щодо дотримання академічної доброчесності та її популяризації» проводилось у формі онлайн-опитування 05.04-16.04.2021р. із використанням сервісу Microsoft Forms.

В опитуванні взяли участь 6 здобувачів ВО денної і заочної форми здобуття вищої освіти, що навчаються за ОП «Туризм» другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Розподіл відповідей на запитання анкети «Чи знаєте ви, що таке академічна доброчесність?» наступний:

  1. «Так» – 4 респонденти.
  2. «Скоріше ні» – 2 респондент.

Позитивно респонденти відповіли на питання «Чи знаєте ви, що таке академічний плагіат? 3 здобувачі вищої освіти з числа опитаних обрали варіант відповіді «важко відповісти», 2 осіб – «ні»; 1 особа – «скоріше так».

Отриманий результат свідчить про наявну інформацію у студентів про академічну доброчесність а розуміння здобувачами вищої освіти важливості дотримання академічної доброчесності.

На запитання «Чи знаєте ви, як перевірити текст на плагіат за допомогою ресурсів або спеціалізованих програм?» відповіді здобувачів вищої освіти наступні:

  1. «Важко відповісти» – 1 респондент.
  2. «Скоріше ні» – 1 респондент.
  3. «Так» – 4 респондента.

Узагальнена інформація наведена на рис. 1.

Рис. 1 – Розподіл відповідей здобувачів вищої освіти на питання «Чи знаєте ви, як перевірити текст на плагіат за допомогою ресурсів або спеціалізованих програм?»

Розподіл відповідей на запитання «Чи перевіряли ви коли небудь власні наукові роботи, статті, тези на плагіат самостійно?» (3 осіб обрали варіант відповіді «Так, іноді», 3 – «Так, регулярно»).

6 здобувачів ВО, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Туризм» другого (магістерського) рівня вищої освіти відповіли на наступне запитання анкети: «Навчальні роботи (курсові, дипломні, лабораторні)» таким чином ( табл. 1):

 

Таблиця 1 – Розподіл відповідей здобувачів вищої освіти на питання «Навчальні роботи (курсові, дипломні, лабораторні», осіб

 

Варіанти відповіді Кількість здобувачів вищої освіти, що обрали певний варіант відповіді
для самоконтролю (уникнути випадкового запозичення, переконатись у правильності посилань) 3
за вимогою приймаючої сторони (викладача, редакції) 2
щоб уникнути схожості з джерелом запозичення і покарання у випадку викриття 1
Загалом 6
103 разів прочитано