Опитування студентів Університету Туган-Барановського «Облік і оподаткування»

Опитування здобувачів вищої освіти Університету Туган-Барановського, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Облік і оподаткування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за змістом анкети SQ 4 «Опитування здобувачів вищої освіти (фокус-груп) щодо навчального навантаження» проводилось у формі онлайн-опитування 06.04.2021 – 16.04.2021 р. із використанням сервісу Microsoft Forms.

З огляду на тему опитування і подібність оцінюваних показників, анкета складалася з переліку критеріїв, що респонденти мали оцінити за 5-бальною шкалою (від «1» – «повністю не задовольняє» до «5» – «повністю задовольняє»).

Зведена таблиця із розподілом відповідей 12 опитаних здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Облік і оподаткування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти узагальнено у табл.1.

Таблиця 1 – Розподіл відповідей здобувачів вищої освіти на питання «Оцініть, будь ласка, навчальне навантаження за запропонованими критеріями…»

з/п

Найменування критерію Оцінка критерію Серед­ня оцінка
1 2 3 4 5
1. Доступність організаційно-методичного та інформаційного забезпечення навчального процесу:  
1.1. графік організації навчального процесу     4 3 5 4,08
1.2. розклад занять 1 1 3 3 4 3,67
1.3. навчальний план 1   2 4 5 4,00
1.4. індивідуальний план 1   1 5 5 4,08
2. Оперативність реагування адміністрації Університету на Ваші запити щодо навчального навантаження     3 4 5 4,17
3. Актуальність розміщеної на сайті Університету інформації стосовно навчального навантаження (навчальні плани, графіки навчального процесу, розклад занять тощо)   2   3 7 4,25
4. Рівень Вашої обізнаності щодо норм навчального навантаження (одиниця навчального навантаження, кількість годин в кредиті, кількість кредитів в семестрі, навчальному році тощо)   3 4   7 4,42
5. Рівень Вашої обізнаності щодо видів робіт, які потрібно виконати при вивченні кожної навчальної дисципліни     2 5 5 4,25
6. Оптимальність загального навчального навантаження в день (загальна кількість пар) згідно з Вашим розкладом занять     2 3 7 4,42
7. Оптимальність лекційного навантаження в день (загальна кількість пар лекційних занять) згідно з Вашим розкладом занять     2 4 6 4,33
8. Оптимальність навчального навантаження в день з однієї дисципліни згідно з Вашим розкладом занять     2 4 6 4,33
9. Оптимальність частки самостійної роботи з навчальних дисциплін     4 3 5 4,08
10. Оптимальність термінів виконання завдань самостійної роботи з навчальних дисциплін     3 5 4 4,08
11. Оптимальність термінів виконання індивідуальних завдань з навчальних дисциплін     3 5 4 4,08
12. Достатність часу для виконання завдань самостійної роботи та індивідуальних завдань з навчальних дисциплін     3 5 4 4,08
13. Оптимальність термінів виконання календарного плану при написанні курсових робіт (проектів)     4 4 4 4,00
14. Рівень Вашої обізнаності щодо порядку та термінів здачі щодо видів робіт, які потрібно виконати     2 5 5 4,25
15. Рівень Вашої обізнаності щодо порядку та критеріїв оцінювання видів робіт, які потрібно виконати     2 4 6 4,33

Виходячи з середніх оцінок, опитані здобувачі вищої освіти найвище оцінили власну задоволеність такими аспектами навчального навантаження:

  1. Рівень обізнаності щодо норм навчального навантаження (одиниця навчального навантаження, кількість годин в кредиті, кількість кредитів в семестрі, навчальному році тощо) – 4,42.
  2. Оптимальність загального навчального навантаження в день (загальна кількість пар) згідно з Вашим розкладом занять – 4,42.
  3. Оптимальність лекційного навантаження в день (загальна кількість пар лекційних занять) згідно з Вашим розкладом занять – 4,33.
  4. Оптимальність навчального навантаження в день з однієї дисципліни згідно з Вашим розкладом занять – 4,33.
  5. Рівень обізнаності щодо порядку та критеріїв оцінювання видів робіт, які потрібно виконати – 4,33.

Найнижчу середню оцінку отримав такий аспект навчального навантаження як розклад занять (3,67).

Під час анкетування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Облік і оподаткування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, особливу увагу доцільно звернути на  задоволеність кожного респондента аспектами навчання, пов’язаними з навчальним навантаженням.

Наразі можна констатувати, що опитані здобувачі вищої освіти загалом задоволені цією стороною навчання, оскільки переважають оцінки «5» та «4», однак мають місце у процесі відповіді оцінки  від «1» до «3».

За результатом анкетування групою забезпечення запропоновано:

  1. Додатково проінформувати здобувачів вищої освіти про наявний перелік інформації, що розміщений на сайті Університету (в тому числі графік навчального процесу, розклад занять) для забезпечення оптимального планування часу з метою своєчасного виконання самостійної роботи, індивідуальних завдань.
  2. Забезпечити додаткове інформування здобувачів вищої освіти щодо можливостей звертання до представників адміністрації з питань, пов’язаних з навчальним навантаженням (до кого звертатись, з яких питань тощо).

 

45 разів прочитано