ОПИТУВАННЯ МАГІСТРІВ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «ЕКОНОМІКА ТРАНСФОРМАЦІЙ» ЩОДО ВІДПОВІДНОСТІ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ І ВИКЛАДАННЯ ПРИНЦИПАМ АКАДЕМІЧНОЇ СВОБОДИ

У жовтні 2021 р. було проведено анонімне опитування магістрів ОПП Економіка трансформацій щодо відповідності методів навчання і викладання принципам академічної свободи.

За результатами опитування установлено, що 75% здобувачів ВО ОПП Економіка трансформацій, які взяли участь у опитуванні, вважають, що академічна свобода знаходить прояв у трьох свободах: свободі викладання, свободі проведення досліджень, свободі навчання.

респондентів: вважають, що під час вивчення навчальних дисциплін вони мають змогу обговорювати теми, які відповідають цільовим завданням навчальних дисциплін, але є соціально, політично або етично контраверсійними (суперечливими, неоднозначними);

переконані, що під час аудиторних занять активно використовується метод дискусії;

зазначили, що викладачі від час вивчення дисциплін заохочують їх до дослідницької діяльності.

респондентів вказали, що Університет надає інформацію щодо можливої участі у проєктах та грантових програмах, всеукраїнських та міжнародних конкурсах; надає можливість оприлюднювати результати власної дослідницької діяльності, обирати теми для досліджень, виконання індивідуальних занять.

Результати опитування здобувачів ОПП Економіка трансформацій були розглянуті на засіданні кафедри економіки та міжнародних економічних відносин, було прийнято рішення:

Активніше залучати здобувачів до дослідницької діяльності під час вивчення дисциплін.

Активніше використовувати метод дискусій, надавати можливість здобувачам висловлювати свої думки щодо тем, що відповідають цільовим завданням навчальних дисциплін, але є соціально, політично або етично контраверсійними (суперечливими, неоднозначними).

 

145 разів прочитано