Опитування магістрів ОП «Обладнання переробних і харчових виробництв»

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Обладнання переробних і харчових виробництв» другого (магістерського) рівня вищої освіти щодо відповідності методів навчання і викладання принципам академічної свободи у формі онлайн-опитування 01.09.2020-31.12.2020 р. методом анкетування (анкета SQ 6) із використанням сервісу Microsoft Forms.

Читайте також: https://donnuet.edu.ua/opytuvannia-mahistriv-op-obladnannia-pererobnykh-i-kharchovykh-vyrobnytstv/

Наступний блок питань: «Чи заважають викладачі Вам та іншим студентам висловлювати власні думки під час обговорення контраверсійних тем» респонденти надали такі відповіді: ні – 3, скоріше ні – 1, важко відповісти – 1;

на запитання «Чи заохочують Ваші викладачі під час вивчення навчальних дисциплін Вас та інших студентів до дослідницької діяльності?» (так – 4 респонденти, важко відповісти – 1 респондент);

на запитання «Чи надають Ваші викладачі Вам та іншим студентам право вільно обирати теми для досліджень, виконання індивідуальних завдань тощо?» респонденти надали такі відповіді: так – 3, скоріше так – 1, важко відповісти – 1.

Результати показують, що викладачі заохочують під час вивчення навчальних дисциплін студентів до дослідницької діяльності та надають право вільно обирати теми для досліджень, виконання індивідуальних завдань тощо.

Узагальнена інформація щодо відповідей респондентів на запитання, які стосуються надання Університетом студентам можливість оприлюднення результатів власної дослідницької діяльності, інформації щодо можливості участі у проектних та грантових програмах тощо, наведена у табл. 2.

Таблиця 2 – Розподіл відповідей здобувачів вищої освіти на запитання які стосуються надання Університетом студентам можливість оприлюднення результатів власної дослідницької діяльності, інформації щодо можливості участі у проектних та грантових програмах тощо, осіб

Чи надає можливість та сприяє участі студентів Університет у різних видах діяльності Запропоновані варіанти відповідей Кількість згадувань
можливість оприлюднення результатів власної дослідницької діяльності так 3
скоріше так 1
важко відповісти 1
інформацію щодо можливості участі у проектних та грантових програмах так 4
важко відповісти 1
участь студентів у всеукраїнських та міжнародних конкурсах так 4
важко відповісти 1
участь студентів у всеукраїнських та міжнародних конференціях так 4
важко відповісти 1

 

Результати показують, що Університет надає можливість та сприяє участі студентів різних видах діяльності (можливість оприлюднення результатів власної дослідницької діяльності, інформацію щодо можливості участі у проектних та грантових програмах, сприяє участі студентів у всеукраїнських та міжнародних конкурсах та всеукраїнських та міжнародних конференціях).

Отримані результати опитування дозволяють зробити такі основні висновки:

– викладачі заохочують під час вивчення навчальних дисциплін студентів до дослідницької діяльності та надають право вільно обирати теми для досліджень, виконання індивідуальних завдань тощо;

– Університет надає можливість та сприяє участі студентів різних видах діяльності (можливість оприлюднення результатів власної дослідницької діяльності, інформацію щодо можливості участі у проектних та грантових програмах, сприяє участі студентів у всеукраїнських та міжнародних конкурсах та всеукраїнських та міжнародних конференціях).

За результатом анкетування групою забезпечення запропоновано:

Акцентувати увагу здобувачів вищої освіти, що «Академічна свобода» це самостійність і незалежність учасників освітнього процесу під час провадження педагогічної, науково-педагогічної, наукової та/або інноваційної діяльності, що здійснюється на принципах свободи слова і творчості, поширення знань та інформації, проведення наукових досліджень і використання їх результатів та реалізується з урахуванням обмежень, встановлених законом.

368 разів прочитано