ОПИТУВАННЯ БАКАЛАВРІВ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «ЕКОНОМІКА» ЩОДО ВІДПОВІДНОСТІ ФОРМ, МЕТОДІВ НАВЧАННЯ І ВИКЛАДАННЯ ВИМОГАМ СТУДЕНТОЦЕНТРОВАНОГО ПІДХОДУ

ОПИТУВАННЯ БАКАЛАВРІВ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «ЕКОНОМІКА» ЩОДО ВІДПОВІДНОСТІ ФОРМ, МЕТОДІВ НАВЧАННЯ І ВИКЛАДАННЯ ВИМОГАМ СТУДЕНТОЦЕНТРОВАНОГО ПІДХОДУ

 

У жовтні 2021 р. було проведено анонімне опитування бакалаврів ОПП Економіка щодо відповідності форм, методів навчання і викладання вимогам студентоцентрованого підходу.

Проведене опитування дозволило з’ясувати, що:

82% респондентів влаштовують надані можливості обирати дисципліни для вивчення;

91% респондентів вважають, що отримані знання, вміння й навички є  достатніми для майбутньої професійної діяльності;

91% респондентів задоволені рівнем викладання лекційного та практичного матеріалу та вважають їх результативність середньою та вище;

100% респондентів задоволені рівнем інформування про критерії оцінки знань та вимогами до підготовки і вважають адекватною оцінку власних знань та вмінь;

100% респондентів задоволені можливістю дистанційного вивчення навчальних дисциплін;

45% респондентів вже брали участь у науковій діяльності та ще 36% планують це у майбутньому; не зацікавлені в науковій діяльності 18%; всі 100% задоволені можливостями участі у науковій діяльності університету;

73% респондентів зазначають, що у навчанні використовуються групові проекти.

Отже було виявлено високий рівень задоволеності ЗВО формами, методами навчання, високий рівень відповідності викладання вимогам студентоцентрованого підходу, але варто звернути увагу на недостатній рівень залучення студентів до наукової діяльності, оскільки 36% мають таке бажання, але ще не реалізувати його.

Результати опитування здобувачів ОПП Економіка були розглянуті на засіданні кафедри економіки та міжнародних економічних відносин, було прийнято рішення:

Результати опитування здобувачів вищої освіти взяти до відома.

Активніше заохочувати здобувачів ВО до участі у науковій діяльності Університету, у т.ч через членство у науковому гуртку, участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт, апробації результатів своїх наукових досліджень.

 

78 разів прочитано