ОПИТУВАННЯ БАКАЛАВРІВ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «ЕКОНОМІКА» ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ КОНТРОЛЬНИХ ЗАХОДІВ

ОПИТУВАННЯ БАКАЛАВРІВ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «ЕКОНОМІКА» ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ КОНТРОЛЬНИХ ЗАХОДІВ

 

У жовтні 2021 р. було проведено анонімне опитування бакалаврів ОПП Економіка про організацію контрольних заходів.

За результатами опитування установлено, що:

100% респондентів  знайомі з документом, що регулює процес організації контрольних заходів, та вважають, що поінформованість про форми контрольних заходів та критерії оцінювання за окремими дисциплінами є повною, достатньою та вчасною;

100% респондентів визнають, що правила проведення контрольних заходів чіткими і зрозумілими, інформація про контрольні заходи та критерії їх оцінювання заздалегідь оприлюднюється, а також є  вчасною, повною та доступною;

100% респондентів визнають, що критерії оцінювання контрольних заходів за дисциплінами є чіткими і зрозумілими;

100% вважають, що правила проведення контрольних заходів доступними для всіх учасників освітнього процесу;

90% респондентів  вважають, що електронна форма є кращою формою проведення контрольних заходів; 10% вважають, що паперова форма є кращою.

Основними перевагами електронної форми проведення контрольних заходів респонденти вважають: зручність для здобувачів ВО – 50%, об’єктивність оцінювання знань – 50%.

Таким чином, за результатами анкетування виявлено, що здобувачі ВО в повній мірі інформовані про організацію контрольних заходів, не мають до неї ані питань, ані зауважень та віддають перевагу поточній (електронній) формі проведення контрольних заходів, яку вважають найбільш зручною для ЗВО та найбільш об’єктивною.

 

83 разів прочитано