ОПИТУВАННЯ БАКАЛАВРІВ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «ЕКОНОМІКА» ЩОДО ПРОЦЕДУР ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОП

ОПИТУВАННЯ БАКАЛАВРІВ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «ЕКОНОМІКА» ЩОДО ПРОЦЕДУР ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОП

 

У жовтні 2021 р. було проведено анонімне опитування бакалаврів ОПП Економіка щодо процедур внутрішнього забезпечення якості ОП.

За результатами опитування установлено, що:

82% респондентів вважають, що студентське самоврядування бере достатню участь у процедурах внутрішнього забезпечення якості ОП;

45% респондентів знають, яким чином здійснюється перегляд змісту освітніх програм, та розуміють, яким чином здобувачі ВО приймають участь у перегляді освітніх програм;

45% респондентів вважають, що ступінь їх впливу на процеси періодичного перегляду ОП достатній;

55% респондентів вважають, рівень залучення здобувачів ВО до процедури перегляду освітніх програм є достатнім;

91% респондентів вважають, що система опитування ЗВО дає можливість впливати на процес перегляду та удосконалення ОП, та що процес перегляду та удосконалення ОП в Університеті повною мірою здатен врахувати пропозиції здобувачів ВО;

55% респондентів вважають, що необхідність перегляду ОП викликана зміною потреб ринку праці та  суспільства; 40% – необхідністю регулярного оновлення;

30% респондентів особисто брали участь у обговоренні змісту ОП; 70% не приймали такої участі;

55%  респондентів не відомі зміни ОП, що вносилися за результатами її перегляду у попередні роки.

Результати опитування здобувачів ОПП Економіка були розглянуті на засіданні кафедри економіки та міжнародних економічних відносин, було прийнято рішення:

Результати опитування здобувачів вищої освіти взяти до відома.

Кураторам академічних груп, гаранту ОПП Економіка інформувати здобувачів про обговорення змін до ОП, можливість та шляхи залучення здобувачів до цього процесу, зміни, яких зазнала ОП із моменту її започаткування.

 

88 разів прочитано