ОПИТУВАННЯ АСПІРАНТІВ ОНП ЕКОНОМІКА ЩОДО ВІДПОВІДНОСТІ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА УНІВЕРСИТЕТУ ЇХ ПОТРЕБАМ ТА ІНТЕРЕСАМ

У листопаді 2020 року було проведене анонімне опитування аспірантів ОНП Економіка щодо відповідності освітнього середовища ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського їх потребам та інтересам.

Аспірантам було запропоновано відповісти на 18 питань, використовуючи 5-ну шкалу, де 5 – повністю згоден, 4 – згоден, 3 – згоден, але не повністю, 2 – не згоден, 1 – повністю незгоден.

РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ СВІДЧАТЬ, ЩО: 100%

аспірантів ОПН Економіка, що взяли участь у опитуванні, повністю згодні із тим, що:

 

ü освітнє середовище в Університеті є безпечним для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти;
ü адміністрація Університету оперативно реагує на запити і потреби здобувачів вищої освіти щодо підвищення рівня безпеки навчання в Університеті;
ü в Університеті забезпечується дотримання санітарно-гігієнічних норм;
ü в Університеті забезпечується дотримання норм протипожежної безпеки;
ü на території Університету забезпечується громадська безпека і порядок;
ü в Університеті забезпечується добрий стан приміщень для проведення занять та високий рівень оснащення сучасною технікою (мультимедійною, тощо);
ü в Університеті забезпечується висока ефективність системи інформаційно-консультативної підтримки здобувачів вищої освіти;
ü інтернет-ресурси Університету повністю доступні для здобувачів вищої освіти
ü інформація щодо проведення запланованих заходів в Університеті повністю доступна;
ü в Університеті наявні ефективні процедури врегулювання адміністрацією конфліктних ситуацій, пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та проявами корупційних дій.
   
   
80% – 20%

аспірантів ОПН Економіка, що взяли участь у опитуванні, повністю згодні або абсолютно згодні із тим, що:

ü інформаційні ресурси Університету за їх освітньою програмою повністю доступні;
ü в Університеті наявна ефективна система соціальної підтримки здобувачів вищої освіти;
ü в Університеті забезпечені умови для реалізації права на освіту для осіб з особливими освітніми потребами;
ü в Університеті повністю доступна інформації щодо реалізації права на освіту осіб з особливими освітніми потребами;
ü в Університеті наявна інфраструктура для людей з особливими потребами;
ü адміністрацією Університету оперативно вирішуються питання здобувачів вищої освіти з особливими освітніми потребами
256 разів прочитано