Університет знає

Нові наукові здобутки студентів Університету Туган-Барановського

Учасники наукового гуртка кафедри туризму та країнознавства Університету Туган-Барановського «Культурологічні аспекти розвитку ринку туристичних послуг в Україні та світі» (науковий керівник: кандидатка педагогічних наук, доцентка Богатирьова Г.А.) взяли участь у роботі ХІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інформаційні технології у професійній діяльності». Конференція проходила на базі Рівненського державного гуманітарного університету (м. Рівне) разом з Національним педагогічним університетом імені М.П. Драгоманова, Інститутом інформаційних технологій і засобів навчання Національної академії педагогічних наук. 

У співавторстві з науковим керівником здобувачі вищої освіти підготували доповіді на секцію № 2 «Інформаційні технології в суспільно-гуманітарних науках».  

Здобувачка вищої освіти групи ТУР-17 спеціальності 242 «Туризм», учасниця наукового гуртка кафедри Гавриленко Ілона підготувала доповідь на тему «Віртуальна екскурсія як засіб формування особистості бакалаврів з туризму»; магістр ІІ курсу Вишневецький Кирило «Віртуальна культура особистості як складова сучасної сфери туризму». 

Доповідачі отримали сертифікати та збірник матеріалів конференції. Бажаємо здобувачам вищої освіти подальших успіхів у науковій роботі та подальшої співпраці з науковими студентськими товариствами вищих закладів освіти України. 

444 разів прочитано