Наукові журнали ДонНУЕТ «Вісник ДонНУЕТ» і «Торгівля і ринок України» включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б»)

Шановні науковці та здобувачі вищої освіти!

Із радістю повідомляємо, що наукові журнали ДонНУЕТ «Вісник ДонНУЕТ» і «Торгівля і ринок України» включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») (наказ МОНУ від 28.12.2019 р. № 1643 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 16.12.2019 р. та внесення змін до наказів Міністерства освіти і науки України» https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-rishen-atestacijnoyi-kolegiyi-ministerstva-shodo-diyalnosti-specializovanih-vchenih-rad.

Запрошуємо усіх бажаючих до співпраці та публікації статей унаукових журналах ДонНУЕТ «Вісник ДонНУЕТ» http://visnik.donnuet.edu.ua/uk/ і «Торгівля і ринок України» http://torgivlya.donnuet.edu.ua/uk/. Журнали включено до міжнародних наукометричних баз та інформаційно-аналітичних систем Index Copernicus, Google Scholar, ResearchBib, Scientific Indexing Services, Crossref, Ulrichsweb Global Serials Directory.

Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів кандидата наук/доктора філософії та доктора наук (станом на 28 грудня 2019 р.):

https://mon.gov.ua/ua/nauka/nauka/atestaciya-kadriv-vishoyi-kvalifikaciyi/naukovi-fahovi-vidannya

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Залишити відповідь

599 разів прочитано