Університет знає

Наукові досягнення студенства Університету Туган-Барановського у 2020 році

Наприкінці грудня у виконкомі Металургійної районної у місті ради, відбувся семінар молодіжного самоврядування. 

Голова студентської ради Університету Туган-Барановського Гугунава Леван виступив із доповіддю, де розказав про роботу Студентського самоврядування, про досягнення студентів Університету та окреслив майбутні плани на 2021 рік. У свою чергу, представники виконкому наголосили на допомозі та підтримці для реалізації комплексних заходів, профілактичних заходів, участі у знакових подіях міста та району, а також на плідній співпраці з молодіжним активом університетів. 

Студентство Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського у непростий 2020 рік також відзначилося значними досягненнями і на науковій ниві. Вони з честю захистили свої наукові роботи, тим самим підтвердивши високий рівень навчання і викладання в ДонНУЕТ! 

Інформація про переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2020 році 

 

Назва конкурсу Прізвище, імʼя студента Прізвище, імʼя та по батькові наукового керівника, посада Відзнака Назва роботи Найменування закладу вищої освіти, у якому проходив конкурс
Економіка та економічна політика Чеботар Анна Ніколайчук Ольга Анатоліївна, доцент Диплом ІІ ступеня Аналіз розвитку цифрової економіки на прикладі ЄС Київський національний університету імені Тараса Шевченка
Бойко Влада Бочарова Юлія Геннадіївна, завідувач кафедри Диплом ІІІ ступеня Мікрокредитування як інструмент розвитку національних економік

 

Актуальні питання співробітництва з Європейським Союзом Чепурнова Анастасія Чернега Оксана Богданівна, ректор Диплом ІІІ ступеня Продовольча безпека України та Польщі: компаративний аналіз, принципи управління, використання досвіду та співробітництво

 

Дніпровський національний університет

імені Олеся Гончара

Міжнародні економічні відносини Шерстюк Катерина Бочарова Юлія Генадіївна, завідувач кафедри Диплом ІІІ ступеня Імпакт-інвестування та його вплив на розвиток бізнесу та суспільства Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 

Туризм Настіч Анастасія Богатирьова Галина Андріївна, доцент Диплом ІІ ступеня Вплив фестивального туризму на туристичний імідж Дніпровського регіону Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Туризм Ковган Аріна Богатирьова Галина Андріївна, доцент Диплом ІІ ступеня Вплив фестивального туризму на туристичний імідж Дніпровського регіону Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Економіка та управління національнім господарством Кваско Юлія Ніколайчук Ольга Анатоліївна, доцент Диплом ІІ ступеня Оцінка стану транспортної інфраструктури України для потреб туризму Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Інноваційні ресторанні технології Яріна Анастасія Попова Світлана Юріївна. доцент Диплом ІІ ступеня Використання вторинної сировини у технології виробів з дріжджового тіста КНТЕУ, м Київ
Готельно-ресторанна справа Філімонцева Ірина Слащева Аліна Вячеславівна, доцент Диплом ІІ ступеня Етно-готель у перспективі розвитку етнічного туризму в українському Приазов’ї Одеська національна академія харчових технологій
Облік і оподаткування Лядська Віталія Штик Юлія В’ячеславівна, доцент Диплом І ступеня Облік людського капіталу Національна академія статистики, обліку та аудиту

 

Фінансова безпека Шокер Римма Слободянюк Наталя Олександрівна, завідувач кафедри Диплом ІІІ ступеня Формування ресурсного потенціалу механізму фінансової безпеки підприємства

 

Черкаський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»
Менеджмент інвестиційної та інноваційної діяльності Бадіца Антон Приймак Наталя Сергіївна, доцент Диплом ІІІ ступеня Стратегічні напрямки розвитку Дніпропетровського регіону та їх інвестиційно-інноваційне забезпечення КНУТД, м. Київ

 

550 разів прочитано