Міжнародний конгрес «SCIENCE FOR PEAСE AND DEVELOPMENT»

10-11 листопада 2019 року

м. Київ, вул. Володимирська, 55,

Великий конференц-зал Національної академії наук України

До Всесвітнього дня науки в ім’я миру та розвитку

За підтримки

Українського національного комітету Міжнародної Торгової Палати

 

Мета конгресу: популяризація науки та передових наукових досягнень, сприяння глобалізації науки та стимулювання міжнародних наукових досліджень в ім’я миру та розвитку.

 

ОРГАНІЗАТОРИ

Асоціація сприяння глобалізації освіти та науки SPACETIME

Академія економічних наук України

Інститут економіки промисловості НАН України,

Національна Академія Управління (Україна)

Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського (Україна)

Таврійський національний університет ім. Вернадського (Україна)

Вища школа бізнесу Національного Луіс-Університету (Польща)

Херсонський державний аграрний університет (Україна)

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (Україна)

Дніпровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини (Україна)

Національний університет водного господарства та

природокористування (Україна)

АРТ академія сучасного мистецтва імені Сальвадора Далі

Інститут управління і права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (Україна)

Запорізький національний університет «Запорізька політехніка» (Україна)

Донецький державний університет управління (Україна)

Навчально-науковий інститут економіки і менеджменту

Національного університету «Львівська політехніка» (Україна)

Інститут соціально-економічних ініціатив (Україна)

Науково-освітнього центр «Академсервіс» (Україна)

Економічний факультет Запорізького національного університету (Україна)

Науково-освітній центр «Science Study Service» (Україна)

ТОВ «Навчально-тренінгова платформа «ОК-ЦЕНТР»»

Благодійний фонд «Омріяна Україна»

 

КОМІТЕТ КОНГРЕСУ

 

Олександр Кендюхов, доктор економічних наук, професор, президент Асоціації сприяння глобалізації освіти та науки SPACETIME, віце-президент Академії економічних наук України, голова комітету,

Світлана Алексєєва, кандидат педагогічних наук, доцент, Інститут професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук (Україна), секретар комітету,

Олександр Амоша, доктор економічних наук, професор, академік Національної академії наук України, директор Інституту економіки промисловості НАН України, президент Академії економічних наук України;

Оксана Чернега, доктор економічних наук, професор, ректор Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського (Україна),

Даріуш Возняк, д-р, ректор Вищої школи бізнесу Національного Луіс-Університету (Польща),

Інституту соціально-економічних ініціатив (Україна),

Оксана Фурса, доктор педагогічних наук, професор, ректор АРТ академії сучасного мистецтва ім. С. Далі, президент спілки дизайнерів України,

Сергій Єрохін, доктор економічних наук, професор, ректор Національної академії управління (Україна),

Наталія Лазаренко, кандидат педагогічних наук, професор, ректор Вінницького державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (Україна),

Володимир Байбаков, доктор медичних наук, професор, заступник директора Дніпровського медичного інституту традиційної і нетрадиційної медицини (Україна),

Олександр Аверчев, доктор сільськогосподарських наук, професор, проректор з наукової роботи та міжнародної діяльності Херсонського державного аграрного університету (Україна),

Аль Абабнех Хасан Али Касем, PhD, професор кафедри ділового адміністрування та електронного маркетингу Ірбідського   національного університету (Йорданія),

Ольга Покатаєва, доктор економічних наук, доктор юридичних наук, професор, перший проректор Класичного приватного університету (Україна),

Анатолій Самохін, доктор медичних наук, професор, академік АН Вищої освіти України, керівник міського Центру та відділення травматології МОЗ України ГУОЗ МЗС м. Києва (Україна),

Ольга Броварець, доктор фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник відділу молекулярної та квантової біофізики, Інститут молекулярної біології та генетики НАН Україні (Україна),

Ігор Худецький, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри біобезпеки і здоров’я людини Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»,

Ольга Балуєва, доктор економічних наук, професор, проректор з наукової роботи Донецького державного університету управління (Україна),

Микола Білопольський, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Приазовського державного технічного університету, віце-президент Академії економічних наук України,

Алла Череп, доктор економічних наук, професор, декан економічного факультету Запорізького національного університету (Україна),

Ігор Тодоров, доктор історичних наук, професор, професор кафедри міжнародних студій та суспільних комунікацій Ужгородського національного університету  (Україна),

Володимир Кухар, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри обробки металів тиском Приазовського державного технічного університету (Україна),

Тетяна Гарник, доктор медичних наук, професор, академік Академії наук вищої школи України, завідувач кафедри фітотерапії, гомеопатії та
біоенергоінформаційної медицини ПВНЗ «Київський медичний університет» (Україна),

Олексій Толкачов, президент Благодійного фонду «Омріяна Україна»,

В’ячеслав Ляшенко, доктор економічних наук, професор, перший віце-президент Академії економічних наук України,

Сергій Ілляшенко, доктор економічних наук, професор Вищої економіко-гуманітарної школи (WSEH), м. Бєльсько-Бяла (Польща),

Олег Кузьмін, доктор економічних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка» (Україна),

Дмитро Солоха, доктор економічних наук, професор, декан економічного факультету Донецького державного університету управління (Україна),

Сергій Уліганець, кандидат географічних наук, доцент, заступник декана географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка,

Яніна Белінська, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародної економіки Національного університету державної фіскальної служби України, директор Департаменту сприяння розвитку співробітництва освітніх закладів та наукових установ з міжнародними фондами, програмами, організаціями Асоціації SPACETIME (Україна),

Ольга Прокопенко, доктор економічних наук, професор, лектор-дослідник Талліннського університету технологій (Естонія),

Катерина Ягельська, доктор економічних наук, голова Комітету сприяння розвитку міжнародного академічного співробітництва з країнами Європи, Середземноморського та Чорноморського регіонів Асоціації SPACETIME (Україна),

Володимир Горнік, доктор економічних наук, професор, директор Інституту управління, економіки та природокористування Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського (Україна),

Олена Чернявська, доктор економічних наук, професор, директор Інституту соціально-економічних ініціатив (Україна),

Вікторія Яновська, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, маркетингу та бізнес-адміністрування Державного університету інфраструктури та технологій (Україна),

Світлана Ковальчук, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу Хмельницького національного університету,

Марина Балджи, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки та управління національним господарством Одеського національного економічного університету (Україна),

Світлана Хамініч, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, маркетингу Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (Україна),

Олександр Кравцов, кандидат економічних наук, фундатор Науково-освітнього центру «Академсервіс» (Україна),

Мар’яна Мальчик, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу Національного університету водного господарства та природокористування (Україна),

Юрій Ткаченко, кандидат технічних наук, доцент, директор Інституту управління і права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (Україна),

Наталія Терещенко, генеральний директор ТОВ «Навчально-тренінгова платформа «ОК-ЦЕНТР»» (Україна),

Оксана Марухленко, кандидат економічних наук, доцент, фундатор Науково-освітнього центру «Science Study Service» (Україна),

Юлія Маляренко, кандидат медичних наук, доцент кафедри фізичної терапії та ерготерапії Запорізького національного університету «Запорізька політехніка», директор Департаменту сприяння розвитку міжнародного наукового та освітнього співробітництва в галузі медичних інноваційних технологій діагностики та реабілітації,

Ольга Мусієнко, директор Департаменту міжнародних стипендій та індивідуальних грантів на навчання Асоціації SPACETIME,

Вікторія Паєнтко, молодший науковий співробітник Інституту хімії поверхні НАН України.

Секції:

  1. Наука в ім’я вирішення глобальної проблеми миру.
  2. Наука в ім’я вирішення екологічних проблем людства.
  3. Наука в ім’я вирішення економічних та демографічних проблем людства.
  4. Наука в ім’я вирішення медико-біологічних проблем людства.
  5. Наука в ім’я вирішення енергетичних проблем людства.
  6. Наука в ім’я вирішення продовольчої проблеми людства.

 

 

Програма конгресу

10 листопада

9.00 – 10.00 Реєстрація учасників.

10.00 – 10.30 Відкриття конгресу.

10.30 – 12.00 Пленарне засідання.

12.00 – 12.30 Кава-брейк

12.30 – 13.30 Секція №1. Панельна дискусія «Наука за мир!».

13.45 – 14.00 Перерва

14.00 – 14.30  Церемонія нагородження переможців Всеукраїнського конкурсу молодих екологів «ECOTIME – 2019».

14.30 – 15.30 Секція №2. Панельна дискусія «Наука за вирішення екологічних проблем людства».

15.30 – 16.00 Кава-брейк

16.00 – 17.30

Зал №1. Секція №3. Панельна дискусія «Наука за вирішення економічних та демографічних проблем людства».

Зал №2. Секція №4. Панельна дискусія «Наука за вирішення медіко-біологічних проблем людства».

11 листопада

10.00 – 11.15 Секція №5. Панельна дискусія «Наука за вирішення енергетичних проблем людства»

11.15 -11.30 Перерва

11.30 – 12.45 Секція №6. Панельна дискусія «Наука за вирішення продовольчої проблеми людства»

12.45 – 13.00 Кава-брейк.

 

УМОВИ УЧАСТІ

Участь у якості слухача: 100 грн.

Участь у якості доповідача: 500 грн, куди входить сертифікат учасника, програма конгресу, публікація у збірнику матеріалів конгресу та безпосередньо збірник, кава-брейк.

Дистанційна участь складає 350 грн, куди входить сертифікат учасника, програма конгресу, публікація в збірнику матеріалів конгресу, пересилання збірника матеріалів та сертифіката Новою Поштою учаснику.

Доплата за кожного співавтора тез доповіді 100 грн. Допускається не більше чотирьох співавторів. Співавтор також отримує сертифікат учасника та програму конгресу (передається через основного автора, який безпосередньо бере участь у конгресі.

Для волонтерів Асоціації SPACETIME участь у конгресі: безкоштовно.

Електронний збірник матеріалів конгресу надсилається в бібліотеки профільних університетів та наукових установ та розміщується на сайтах організаторів конгресу.

УВАГА! Можливість БЕЗКОШТОВНОЇ участі!

З метою сприяння глобалізації науки та стимулювання розвитку міжнародних наукових досліджень для міжнародних наукових колективів діють спеціальні умови!

Міжнародні наукові колективи чисельністю не менш 3 осіб, автори яких представляють не менш трьох країн, мають можливість взяти участь у конгресі БЕЗКОШТОВНО!

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ, ЯКІ ПОДАЮТЬСЯ

В ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ КОНГРЕСУ

Кількість авторів: не більше чотирьох.

Мова тез: українська, англійська. Обсяг – до 5 сторінок формату А4. Кількість авторів – не більше трьох. Параметри сторінки: всі поля – 2 см, орієнтація сторінки – книжкова. Міжрядковий інтервал – одинарний. Розмір абзацного відступу – 1,25 см. Шрифт – Times New Roman, розмір шрифту – 14 пт. Посилання на джерела згідно національних стандартів до публікацій у фахових виданнях (Зразки оформлення бібліографічних описів відповідно Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» (http://knmu.kharkov.ua/attachments/3659_8302-2015.PDF), по тексту подаються у квадратних дужках. Ключові слова українською та англійською мовами.

Структура тексту:

1 – прізвище, ім’я, по-батькові автора (авторів) (жирний шрифт, праворуч, кегль – 14);

2 – відомості про автора: вчене звання повністю, науковий ступінь скорочено, посада, місце роботи/навчання, місто, країна (курсив, праворуч, кегль – 14, без виділення);

3 – вільний рядок;

4 –  назва доповіді (великі літери, жирний шрифт, по центру, кегль – 14);

5 – вільний рядок;

6 – ключові слова: мовою тез (кегль – 12);

7 – ключові слова: переклад на англійську мову (кегль – 12);

8 – вільний рядок;

9 – текст;

10 – вільний рядок;

11 – назва «Список використаних джерел» (жирний шрифт, по ширині, кегль – 14),

12 – вільний рядок;

13 – перелік використаних джерел (звичайний шрифт, по ширині, кегль – 14).

Контакти:

Секретар оргкомітету Світлана Алексєєва, кандидат педагогічних наук, доцент.

Тел.: +38 066 766 90 67

Електрона адреса оргкомітету для консультацій: SvetlanaV@i.ua

 

РЕЄСТРАЦІЯ НА КОНГРЕС ЗА ПОСИЛАННЯМ:

https://docs.google.com/forms/u/3/d/e/1FAIpQLSe0T9TMNX-T3Q-QTzh0Wj9Y-MVPqEdPGajWFLOltXxcyduWZA/viewform

Дедлайн прийому заявок та тез доповідей до 18 жовтня 2019 року!

Дедлайн сплати оргвнеску: 25 жовтня 2019 року! Рахунок на оплату оргвнеску надсилається після отримання заявки та тез доповіді!

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Залишити відповідь

343 разів прочитано