Міжнародна науково-практична конференція «Передові освітні практики: Україна, Європа, Світ»

Міжнародна науково-практична конференція «Передові освітні практики: Україна, Європа, Світ»

за сприяння Міністерства освіти та науки України

16 – 17 листопада 2019 року, м. Київ, вул. Володимирська, 55, Великий конференц-зал Національної академії наук України

ОРГАНІЗАТОРИ

Асоціація сприяння глобалізації освіти та науки SPACETIME

Національна академія педагогічних наук України

Національний Еразмус+ офіс в Україні

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова (Україна)

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (Україна)

Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського (Україна)

Національна Академія Управління (Україна)

Класичний приватний університет (Україна)

Кам’янецьПодільський національний університет імені

Івана Огієнка (Україна)

Зугдідський незалежний університет (Грузія)

Тбіліський державний політехнічний університет (Грузія)

Університет Науки та Технології (Польща)

Запорізький національний університет (Україна)

Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського (Україна)

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка (Україна)

Донецький національний університет імені Василя Стуса (Україна)

Інститут управління і права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (Україна)

Центр продвинутого навчання (Китай)

Донецький державний університет управління (Україна)

Вища школа бізнесу Національний Луіс-Університет (Польща)

ТОВ «Універсальний освітній простір «АКЦЕНТ» (Україна)

 

 

 

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

 

Співголови програмного комітету:

Володимир Луговий, доктор педагогічних наук, професор, перший віце-президент Національної академії педагогічних наук України,

Андрій Шевцов, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, директор Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування Міністерства освіти та науки України,

Світлана Шитікова, кандидат педагогічних наук, координатор проекту ЄС «Мережа національних Еразмус+ офісів та національних команд експертів з реформування вищої освіти»,

Олександр Кендюхов, доктор економічних наук, професор, президент Асоціації сприяння глобалізації освіти та науки SPACETIME.

Члени програмного комітету:

Віктор Андрущенко, доктор філософських наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, член кореспондент НАН України, заслужений діяч науки техніки України, ректор Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (Україна),

Любовь Карташова, доктор педагогічних наук, професор, заступник директора з дистанційного навчання Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти державного вищого навчального закладу «Університет менеджменту освіти» НАПН України, (Україна),

Наталія Лазаренко, кандидат педагогічних наук, професор, ректор Вінницького державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (Україна),

Оксана Чернега, доктор економічних наук, професор, ректор Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського (Україна),

Даріуш Возняк, д-р, ректор Вищої школи бізнесу Національного Луіс-Університету (Польща),

Сергій Єрохін, доктор економічних наук, професор, ректор Національної академії управління (Україна),

Лаша Кобалія – доктор економічних наук, професор, проректор Зугдідського незалежного університету (Грузія),

Вадим Стрієлковськи, доктор наук, професор, директор Празького інституту підвищення кваліфікації (Чехія),

Юлія Янг, заступник декана Південно-східного Інституту Північна Кароліна (США),

Алла Череп, доктор економічних наук, професор, декан економічного факультету Запорізького національного університету (Україна),

Олександр Церцвадзе – доктор економічних наук, професор Тбіліського державного політехнічного університету (Грузія),

Вікторія Собчик доктор сільськогосподарських наук, професор, Dr. hab. inż., prof. (Польща),

Ольга Покатаєва, доктор економічних наук, доктор юридичних наук, професор, перший проректор Класичного приватного університету (Україна),

Ілля Хаджинов, доктор економічних наук, професор, проректор з наукової роботи Донецького національного університету імені Василя Стуса (Україна),

Ольга Прокопенко, доктор економічних наук, професор, лектор-дослідник Талліннського університету технологій (Естонія),

Ольга Балуєва, доктор економічних наук, професор, проректор з наукової роботи Донецького державного університету управління (Україна),

Дорен Ясен,  директор Центру продвинутого навчання (Китай),

Юрій Вовк, кандидат економічних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної роботи Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (Україна).

Наталія Рідей, доктор педагогічних наук, професор кафедри освіти дорослих Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (Україна).

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

 

Голова оргкомітету

Олександр Кендюхов, доктор економічних наук, професор, президент Асоціації сприяння глобалізації освіти та науки SPACETIME.

 

Члени організаційного комітету:

Владислава Любарець, заступник голови оргкомітету, кандидат педагогічних наук, доцент Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, генеральний директор LTD «Universal education space «ACCENT» (Україна),

Яніна Белінська, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародної економіки Національного університету державної фіскальної служби України, директор Департаменту сприяння розвитку співробітництва освітніх закладів та наукових установ з міжнародними фондами, програмами, організаціями Асоціації SPACETIME (Україна),

Ольга Матяш, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри завідувач кафедри алгебри та методики навчання математики Вінницького державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (Україна),

Катерина Ягельська, доктор економічних наук, голова Комітету сприяння розвитку міжнародного академічного співробітництва з країнами Європи, Середземноморського та Чорноморського регіонів Асоціації SPACETIME (Україна),

Дмитро Солоха, доктор економічних наук, професор, декан економічного факультету Донецького державного університету управління (Україна),

Володимир Горнік, доктор економічних наук, професор, директор Інституту управління, економіки та природокористування Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського (Україна),

Вікторія Яновська, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, маркетингу та бізнес-адміністрування Державного університету інфраструктури та технологій (Україна),

Наталія Кочубей, доктор філософських наук, професор кафедри менеджменту та інноваційних технологій соціокультурної діяльності Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (Україна),

Наталія Бахмат, доктор педагогічних наук, професор кафедри теорії та методики початкової освіти, заступник декана педагогічного факультету з наукової роботи та інформатизації освітнього процесу Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (Україна),

Юрій Ткаченко, кандидат наук, доцент, директор Інституту управління і права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (Україна),

Олександр Кравцов, кандидат економічних наук, фундатор Науково-освітнього центру «Академ сервіс» (Україна),

Наталія Бунтова, кандидат економічних наук, професор кафедри менеджменту та інноваційних технологій соціокультурної діяльності Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (Україна).

СЕКЦІЇ

  1. Шкільна освіта в епоху глобалізації: кращі освітні практики, ключові тенденції та пріоритети розвитку.
  2. Вища освіта в епоху глобалізації: можливості для кожного, переваги для кращих.
  3. Тенденції розвитку та реформування вищої освіти в Україні та закордоном.
  4. Професійна та фахова передвища освіта: передовий досвід та пріоритети розвитку.

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

16 листопада

9.00 – 10.00 Реєстрація учасників конференції

10.00 – 10.30 Відкриття конференції

10.30 – 12.00 Пленарне засідання

12.00 – 13.00 Перерва

13.00 – 14.00 Церемонія нагородження переможців Всеукраїнського дитячого конкурсу пропозицій з удосконалення інтелектуальної складової системи шкільної освіти  «INTELLECT SPACE»

14.00 – 15.30 Секція №1 «Шкільна освіта в епоху глобалізації: кращі освітні практики, ключові тенденції та пріоритети розвитку»

15.30 – 15.45 Перерва

15.45 – 17.00  Секція №2 «Вища освіта в епоху глобалізації: можливості для кожного, переваги для кращих»

18.00 – 20.00 Урочиста вечеря

 

17 листопада

10.00 – 11.30 Секція №3 «Тенденції розвитку та реформування вищої освіти в Україні та закордоном»

11.30 – 12.30 Церемонія нагородження переможців Всеукраїнського студентського конкурсу проектів освітніх реформ, направлених на інтеграцію освітньої системи України в європейський науково-освітній простір «EUROPEAN STUDY SPACE», присвяченого Міжнародному дню студента

12.30 – 13.30 Перерва

13.30 – 14.45 Секція №4 «Професійна та фахова передвища освіта: передовий досвід та пріоритети розвитку»

14.45 – 15.00 Перерва

15.00 – 16.30 Круглий стіл «Діджиталізація освіти: виклики глобалізації і нові можливості для України»

16.30 Підведення підсумків, прийняття резолюції конференції.

 

УМОВИ УЧАСТІ

Організаційний внесок для участі у конференції:

  • участь у якості слухача здійснюється на безкоштовній основі;
  • участь у якості доповідача – 250 грн. (учасник отримує сертифікат, програму конференції, публікацію у збірнику матеріалів форуму та безпосередньо збірник);
  • участь за дистанційною формою – 200 грн. (учасник отримує сертифікат, програму конференції, публікацію в збірнику матеріалів конференції; учаснику забезпечується пересилання збірника матеріалів та сертифіката Новою поштою).

Організаційний внесок сплачується на рахунок співорганізатора конференції ТОВ «Універсальний освітній простір «АКЦЕНТ».

Доплата за кожного співавтора тез доповіді 100 грн. Допускається не більше трьох співавторів. Співавтор отримує сертифікат учасника та програму конференції (передається через основного автора, який безпосередньо бере участь у конференції).

Для волонтерів Асоціації SPACETIME участь у конференції: безкоштовно.

Електронний збірник матеріалів конференції надсилається в бібліотеки профільних університетів та наукових установ та розміщується на сайтах організаторів конференції.

Участь в урочистій вечері до організаційного внеску не входить та сплачується окремо. Вартість участі в урочистій вечері 600 грн.

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ, ЯКІ ПОДАЮТЬСЯ

В ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Кількість авторів: не більше трьох.

Мова тез: українська, англійська. Обсяг – до 5 сторінок формату А4. Кількість авторів – не більше трьох. Параметри сторінки: всі поля – 2 см, орієнтація сторінки – книжкова. Міжрядковий інтервал – одинарний. Розмір абзацного відступу – 1,25 см. Шрифт – Times New Roman, розмір шрифту – 14 пт. Посилання на джерела згідно національних стандартів до публікацій у фахових виданнях (Зразки оформлення бібліографічних описів відповідно Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» (http://knmu.kharkov.ua/attachments/3659_8302-2015.PDF), по тексту подаються у квадратних дужках. Ключові слова українською та англійською мовами.

Структура тексту:

1 – прізвище, ім’я, по-батькові автора (авторів) (жирний шрифт, праворуч, кегль – 14);

2 – відомості про автора: вчене звання повністю, науковий ступінь скорочено, посада, місце роботи/навчання, місто, країна (курсив, праворуч, кегль – 14, без виділення);

3 – вільний рядок;

4 –  назва доповіді (великі літери, жирний шрифт, по центру, кегль – 14);

5 – вільний рядок;

6 – ключові слова: мовою тез (кегль – 12);

7 – ключові слова: переклад на англійську мову (кегль – 12);

8 – вільний рядок;

9 – текст;

10 – вільний рядок;

11 – назва «Список використаних джерел» (жирний шрифт, по ширині, кегль – 14),

12 – вільний рядок;

13 – перелік використаних джерел (звичайний шрифт, по ширині, кегль – 14).

ДОДАТКОВІ МОЖЛИВОСТІ

 

УЧАСТЬ У НАПИСАННІ КОЛЕКТИВНОЇ МОНОГРАФІЇ

«ОСВІТА МАЙБУТНЬОГО: КОНЦЕПЦІЇ, МЕТОДИ, ПІДХОДИ»

За результатами роботи конференції планується видання колективної монографії. Вартість участі в монографії складає 80 грн/сторінка.

Монографію планується видати в твердій обкладинці протягом трьох місяців після завершення конференції. Підрозділ в монографію має відповідати темі монографії та відповідному розділу. Обсяг матеріалів в монографію – не менш 10 сторінок. Кількість авторів – один.

Автори монографії отримають один друкований екземпляр. Замовлення додаткового екземпляру монографії – 200 грн. Монографії будуть надсилатися авторам за рахунок отримувача.

Матеріали в монографію треба надсилати на електрону адресу заступника головного редактора. Також на цю адресу треба надіслати авторську довідку та скан (фото) квитанції про оплату. Консультації щодо написання монографій проводять заступники головного редактора.

 

Розділи монографії

Розділ 1. Дошкільна та початкова освіта: мотивація інтелектуального розвитку дитини.

Розділ 2. Шкільна освіта в епоху глобалізації та діджиталізації: кращі освітні практики, ключові тенденції та пріоритети розвитку.

Розділ 3. Професійна та фахова передвища освіта: передовий досвід та стратегічні виклики та завдання.

Розділ 4. Вища освіта майбутнього: можливості для кожного, переваги для кращих.

АВТОРСЬКА ДОВІДКА УЧАСНИКА МОНОГРАФІЇ

 

Назва монографії
Назва розділу
Назва свого підрозділу, кількість сторінок
Прізвище, ім’я, по-батькові
Науковий ступінь, вчене звання
Місце роботи
Посада
Номер мобільного телефона
Е-mail

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ПІДРОЗДІЛУ В МОНОГРАФІЮ

Кількість авторів: один.

Мова: українська (в україномовну монографію), англійська (в англомовну монографію). Обсяг – від10 сторінок формату А4. Параметри сторінки: всі поля – 2 см, орієнтація сторінки – книжкова. Міжрядковий інтервал – одинарний. Розмір абзацного відступу – 1,25 см. Шрифт – Times New Roman, розмір шрифту – 14 пт. Посилання на джерела згідно національних стандартів до публікацій у фахових виданнях (Зразки оформлення бібліографічних описів відповідно Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» (http://knmu.kharkov.ua/attachments/3659_8302-2015.PDF), по тексту подаються у квадратних дужках. Ключові слова українською та англійською мовами.

Графічний матеріал слід виконувати в доступних для подальшого редагування програмах: таблиці – у редакторі Microsoft Word; діаграми – у редакторі Microsoft Excel; рисунки – у вигляді організаційних діаграм за допомогою панелі малювання редактора Microsoft Word; формули – у редакторі формул.

Структура тексту:

1 – відомості про автора (науковий ступінь скорочено, вчене звання повністю, наприклад д.е.н., професор) (звичайний шрифт, зліва, кегль – 14, без виділення); прізвище, ім’я, по-батькові автора (жирний шрифт, зліва, кегль – 14);

2 – вільний рядок;

3 –  назва підрозділу (звичайні літери, жирний шрифт, по центру, кегль – 14);

4 – вільний рядок;

5 – вільний рядок;

7 – текст;

8 – вільний рядок;

9 – назва «Список використаних джерел» (жирний шрифт, по ширині, кегль – 14),

10 – вільний рядок;

11 – перелік використаних джерел (звичайний шрифт, по ширині, кегль – 14).

Матеріали в монографію та авторську довідку направляти на адресу: v.v.lubarets@ukr.net

 

 

Контакти:

Заступник голови оргкомітету, заступник головного редактора монографії

Владислава Любарець,  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри менеджменту та інноваційних технологій соціокультурної діяльності Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, генеральний директор LTD «Universal education space «ACCENT» (Україна), тел.:+380681238730.

Секретарі оргкомітету:

Наталія Бунтова, кандидат економічних наук, професор кафедри менеджменту та інноваційних технологій соціокультурної діяльності Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (Україна), тел.:+380980488015.

Ірина Міскевич, аспірант Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку» НАН України (Україна)

тел: +380634352797

Електрона адреса оргкомітету для консультацій: v.v.lubarets@ukr.net

 

ТЕРМІН ПОДАННЯ ТЕЗ І ЗАЯВОК

Всі, хто планують взяти участь у конференції, повинні пройти електронну реєстрацію та направити до оргкомітету тези  до 11 жовтня 2019 року!

 

РЕЄСТРАЦІЯ НА КОНФЕРЕНЦІЮ ЗА ПОСИЛАННЯМ: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1OhEfoxRsoz4zu4K2ex1hFGlUEGbPQuwViw7ImwfXiW1RHA/viewform

Рахунок на оплату оргвнеску виставляться після отримання заявки.

Дедлайн сплати оргвнеску: 20 жовтня 2019 року!

Дедлайн подання розділу в монографію: 25 жовтня 2019 року!

Рахунок на оплату участі у монографії надсилається після отримання підрозділу та авторської довідки.

Дедлайн сплати участі у монографії: 1 листопада 2019 року!

Закордонні конференції та стажування від партнерів:

http://s-time.org/index.php/2019-03-03-10-54-03/anonsy-partneriv

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Залишити відповідь

299 разів прочитано