Маріуполь передає досвід навчання дорослих у системи неперервної освіти

27 листопада 2019 року відбулася V Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ НАВЧАННЯ ДОРОСЛИХ У СИСТЕМІ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ». Як і завжди, організаторами цієї конференції стали Національна академія педагогічних наук України, Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти, Університет менеджменту освіти та Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти. Директор Навчально-наукового інституті бізнесу та гостинності Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського Хаврова Катерина Сергіївна та директор Маріупольського коледжу Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського Шерстюкова Карина Юріївна, були серед учасників цього заходу. Поринемо в історію головного питання конференції.

Ідею про неперервність освіти деякі дослідники знаходять ще в далекій античності. Бо вже у ті далекі від нас часи існували різноманітні релігійно-філософські уявлення та вчення про постійне духовне вдосконалення людини. Попередником сучасних поглядів на неперервну освіту вважається Ян Амос Коменський ‒ чеський педагог-гуманіст, письменник, єпіскоп Чеськобратської церкви, засновник наукової педагогіки, систематизатор и популяризатор класно-урочної системи. Він зазначав, що кожний вік підходить для навчання і у людини в житті взагалі немає іншої мети, окрім навчання. З часами промислової революції XIX століття пов’язаний розвиток освіти для дорослих, який є наслідком динамічних змін у науці, техніці, соціально-економічних відносинах.

Метою неперервної освіти є становлення й розвиток особистості як у періоди її фізичного і соціально-психологічного дозрівання, розквіту й стабілізації життєвих сил і здібностей, так і в періоди старіння організму, коли на перший план висувається завдання компенсації сил і можливостей, що втрачаються.

Неперервна освіта ‒ це сукупність засобів, способів і форм здобуття, поглиблення й розширення загальної освіти, професійної компетентності, культури, виховання, громадянської та моральної зрілості. Для кожної людини неперервна освіта є процесом формування й задоволення її пізнавальних запитів та духовних потреб, розвитку задатків та здібностей у мережі державно-суспільних навчальних закладів і шляхом самоосвіти.

Для держави неперервна освіта є провідною сферою соціальної політики із забезпечення сприятливих умов загального й професійного розвитку кожної особистості. Для суспільства в цілому неперервна освіта є механізмом розширеного відтворення його професійного та культурного потенціалу, умовою розвитку суспільного виробництва, прискорення соціально-економічного прогресу країни.

Неперервна освіта має забезпечити гармонійний розвиток кожної особистості, виховувати у кожній людині свідому потребу в підвищенні рівня знань.

Маріуполь та, насамперед, Навчально-науковий інституті бізнесу та гостинності Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, не може знаходитись осторонь такого соціально важливого питання, як неперервна освіта. Бо у нашому місті, внаслідок неперервного скорочення робочих місць на великих металургійних комбінатах, а також появи великої кількості звільнених у запас військовослужбовців існує великий попит на освоєння нових, більш необхідних суспільству, спеціальностей. І наш університет сприяє усім бажаючим змінити на краще своє життя.

Вступайте до лав наших студентів! Отримуйте сучасну професійну вищу освіту! З маріупольським привітом!

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Залишити відповідь

234 разів прочитано