МАЙСТЕР-КЛАС ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ВІД ФАХІВЦІВ-АУДИТОРІВ

31жовтня 2019 року за ініціативи науково-педагогічного персоналу кафедри обліку та аудиту пройшов майстер-клас, який провела для здобувачів вищої освіти фахівець-аудитор служби внутрішнього контролю Публічного акціонерного товариства «Промислово-виробниче підприємство «Кривбасвибухпром» Білик Ірина Миколаївна.

Тема майстер-класу «Внутрішній аудит діяльності підприємств гірничо-металургійної галузі: актуальні питання та практика запобігання порушенням».

Модератор заходу ‒ в.о. завідувача кафедри обліку та аудиту, к.е.н., доцент М. Т. Шендригоренко.

Ірина Миколаївна Білик із власного практичного досвіду роботи на посаді фахівця-аудитора служби внутрішнього контролю Публічного акціонерного товариства «Промислово-виробниче підприємство «Кривбасвибухпром» поділилася думками, як теоретична і практична підготовка здобувачів вищої освіти за освітньою програмою «Облік і оподаткування» стає в нагоді для потенційних роботодавців і подальшого кар’єрного зростання.

Майстер-клас був присвячений розгляду таких питань:

  1. Який рівень практичної підготовки можуть отримати здобувачі вищої освіти під час проходження практики на підприємствах гірничо-металургійної галузі і, зокрема, на Публічному акціонерному товаристві «Промислово-виробниче підприємство «Кривбасвибухпром»?
  2. Особливості організації та методики внутрішнього аудиту діяльності Публічного акціонерного товариства «Промислово-виробниче підприємство «Кривбасвибухпром».

Виступ Ірини Миколаївни ґрунтувався на специфіці діяльності підприємства й результатах проведених внутрішніх аудитів його структурних підрозділів. Жвавий інтерес у здобувачів вищої освіти викликали саме практичний аспект проведення внутрішнього аудиту, а також розробка заходів для ліквідації та запобігання виникнення в майбутньому порушень і зловживань.

Студентів цікавила реакція керівництва підприємства та вжиті заходи за результатами здійснених перевірок. Також здобувачі вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» цікавилися практичною реалізацією набутих ними теоретичних навичок. На всі ці, а також інші запитання були надані кваліфіковані відповіді як за участі Ірини Миколаївни Білик, так і науково-педагогічного персоналу кафедри обліку та аудиту.

Результатом цієї теоретико-практичної зустрічі стала домовленість про проведення тематичних майстер-класів з організації та методики внутрішнього аудиту фінансово-господарської діяльності підприємства.

Передбачається участь у тематичних майстер-класах й інших провідних фахівців-економістів промислових підприємств Кривого Рогу, в тому числі і колишніх випускників Науково-навчального інституту економіки, управління та адміністрування Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Залишити відповідь

415 разів прочитано