ДонНУЕТ знає

Якісна вища освіта – пріоритет для ДонНУЕТ

Національний Еразмус+ офіс в Україні (Проект ЄС) за участі представників Національної команди експертів з реформування вищої освіти Програми ЄС Еразмус+ та Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти провели онлайн семінар «Внутрішнє забезпечення якості вищої освіти: розвиток освітніх програм та їх акредитація». 

До заходу приєдналось близько 300 представників закладів вищої освіти та наукових установ південно-східного регіону, в т.ч. і гарант освітньої програми «Фінанси, банківська справа та страхування» Нєізвєстна Олена Володимирівна. 

Під час заходу учасникам заходу – викладачам, студентам, аспірантам, адміністративним працівникам ЗВО та наукових установ – були представлені нові підходи до внутрішнього забезпечення якості вищої освіти відповідно до ESG та національного законодавства; алгоритм розроблення, перегляду та удосконалення освітніх програм на основі Національної рамки кваліфікацій, стандартів вищої освіти, міжнародних стандартів; забезпечення результатів навчання в освітніх програмах; принципи побудови та розвитку силабусу; підготовка до акредитації освітніх програм і методика її проведення. 

347 разів прочитано