Конференція “ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ-2021”

Науковий комітет ІІ-ї Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції “Інноваційний розвиток готельно-ресторанного господарства та харчових виробництв”, що відбулася у форматі Zoom-конференції 30 квітня 2021 року, висловлює щиру вдячність науковцям, які взяли участь у роботі конференції.

Програма конференції

У роботі конференції  “Інноваційний розвиток готельно-ресторанного господарства та харчових виробництв” (IDoHaRIF-2021) взяли участь понад 386 науковців та професіоналів галузі з Канади, Ізраїлю, Італії, США,  Болгарії, Азербайджану, Республіки Білорусь та України, які представляють 73 навчальних заклади (Список).

За результатами роботи конференції видано збірник матеріалів з присвоєнням DOI (10.46489/IDOHAR-310509), що забезпечить індексування матеріалів у міжнародних базах.

Електронний варіант Збірнику  матеріалів конференції можна скачати:
у репозитарії ДонНУЕТ
на сайті ДонНУЕТ 
– на сайті видавництва Oktanprint

До нових наукових зустрічей

З повагою – Науковий  комітет конференції

Вихідні дані для оформлення бібліографічного посилання:

… // Innovative development of hotel and restaurant industry and food production : proceedings of ІI International scientific and practical Internet conference / … – Prague: Oktan-Print s.r.o., 2021. – Р. *–*. – ISBN 978-966-385-367-3. – DOI: 10.46489/IDOHAR-310509.

П.І. по Б. Назва тез … / І. по-Б. П. // Інноваційний розвиток готельно-ресторанного господарства та харчових виробництв : матеріали ІI Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. (30 квітня 2021 року)/ Міністерство освіти і науки України, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. – Прага: OktanPrints.r.o., 2021. – С.*-*.

509 разів прочитано