ДонНУЕТ знає

ДонНУЕТ знає: Всесвітній день якості (ФОТО)

Сьогодні, 12 листопада, ДонНУЕТ відзначає Всесвітній День якості. Ініціаторами цієї дати виступили громадські організації, серед яких і Європейська організація з якості та Американське товариство з контролю якості, Японський союз учених і інженерів і Латиноамериканська організація з якості.

У ДонНУЕТ розроблено та впроваджено систему управління якістю у сферах надання освітніх послуг та науково-дослідної діяльності.

Система управління якістю сертифікована на відповідність вимогам ISO 9001:2015 органом сертифікації систем менеджменту DQS (акр. DAkkS)  (реєстраційний номер сертифікату 31400257 QM15, дійсний з 06.07.2018 р. до 05.07.2021 р., дата сертифікації 06.07.2018 р.)

Університет Туган-Барановського є багатогалузевим вищим навчальним закладом четвертого рівня акредитації, що провадить освітню діяльність за всіма ступенями вищої освіти, здійснює фундаментальні та прикладні наукові дослідження, є провідним науковим і методичним центром, який забезпечує здобуття вищої та післядипломної освіти з урахуванням покликань, інтересів та здібностей громадян України та інших країн світу, сприяє поширенню наукових знань та провадить культурно-просвітницьку діяльність.

Місія ДонНУЕТ. Створення і розповсюдження освітніх, наукових і загальнолюдських цінностей, які сприяють розвитку українського суспільства.

Стратегічна ціль ДонНУЕТ. Підготовка висококваліфікованих фахівців для забезпечення потреб національного господарства, ринку праці та гармонійно розвинутих особистостей, націлених на реалізацію власного внеску в розвиток української економіки, державності, громадянського суспільства, шляхом розвитку творчих та лідерських здатностей, критичного мислення, формування професійних компетенцій.

Рада з якості – постійно діючий колегіальний орган, який здійснює керівництво та координує роботу по формуванню і розвитку системи менеджменту якості (СМЯ) в Університеті відповідно до Положення про Раду з якості Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського.

До компетенції Ради з якості належать питання:

  • організації та координації діяльності Університету щодо формування, розвитку та сертифікації системи менеджменту якості Університету
  • організації та координації діяльності структурних підрозділів Університету для досягнення цілей і задач у сфері якості
  • планування та участі в реалізації заходів щодо удосконалення СМЯ ДонНУЕТ, контроль ефективності її функціонування на межах ISO 9001:2015

Ми вітаємо і колег!

У цей день ми приєднуємося до цієї світової ініціативи!

363 разів прочитано